อาคารศูนย์ฝึกอบรม
/
Training Center

อาคารศูนย์ฝึกอบรม พื้นที่แห่งการเรียนรู้อย่างครบวงจร ประกอบไปด้วย 6 Zone ได้แก่

1. ห้องอบรม

มีจำนวนทั้งหมด 5 ห้อง สามารถรองรับผู้เข้ารับการอบรมได้ 50 คนต่อห้อง และสามารถเปิดเชื่อมต่อถึงกันได้ ทำให้เพิ่มความจุได้ถึง 100 คนต่อห้อง

2. ห้อง Simulation

มีจำนวน 7 ห้อง เป็นการจำลองสถานการณ์การเรียนรู้แบบเสมือนจริง ด้วยเทคนิคการนำเสนอที่ทันสมัย

3. ห้องจัดเลี้ยง

มีทั้งห้องจัดเลี้ยงธรรมดาที่รองรับผู้ใช้บริการได้สูงสุดถึง 120 คน และห้อง VIP ที่รองรับได้จำนวน16 คน

4. ห้องสมุด

มีหนังสือให้เลือกอ่านมากมายหลายประเภท ทั้งสาระความรู้และความบันเทิง รวมทั้งการบริการในรูปแบบ E-Book ผ่านระบบคอมพิวเตอร์

5. ห้องนิทรรศการ

เป็นห้องที่มีพื้นที่กว้างขวาง โปร่งโล่ง สามารถนั่งชมภาพยนตร์โฆษณาและวีดิทัศน์เกี่ยวกับ PTTOR ที่จัดเตรียมไว้ให้

6. ร้านกาแฟ คาเฟ่ อะเมซอน

เป็นร้านกาแฟจำลอง ที่จะได้เรียนรู้วิธีการจัดร้านและเตรียมเครื่องดื่มคาเฟ่ อะเมซอน