ร้านกาแฟ คาเฟ่ อเมซอน
/
Amazon Cafe
             

 ร้านกาแฟ คาเฟ่ อะเมซอน

         เป็นพื้นที่จัดแสดงรูปแบบจำลองของร้านกาแฟคาเฟ่ อะเมซอน  เพื่อให้ผู้เข้าชมได้เรียนรู้การบริหารร้านในเบื้องต้น เช่น การตกแต่งร้าน การวางระบบสาธารณูปโภค  วิธีการใช้และจัดเก็บอุปกรณ์เช่น เครื่องชงกาแฟ เครื่องบดกาแฟ แก้วกาแฟ ฯลฯ การจัดเตรียมเครื่องดื่มและเบเกอรี่ โดยร้านกาแฟคาเฟ่อะเมซอนจำลองนี้สามารถชงเมนูเครื่องดื่มที่เป็นเมนูหลักของร้านได้เสมือนร้านกาแฟคาเฟ่ อะเมซอนอื่นๆ ทั่วไป