อาคารสำนักงาน
/
Office Building
             

 

อาคารสำนักงาน

เป็นพื้นที่ปฏิบัติงานของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของ OBA ซึ่งประกอบไปด้วยห้องทำงาน ห้องประชุมจำนวน 2 ห้อง ห้องรับรองวิทยากรและห้องเตรียมอาหารขนาดย่อม โดยมีอุปกรณ์และเครื่องมือในการปฏิบัติงานที่ได้มาตรฐานเช่นเดียวกับสำนักงานอื่นๆ