ห้องจำลองการเรียนรู้
/
Simulation Room
 

 

ห้องสถานีบริการน้ำมัน
Service Station Room

ห้องสถานีบริการน้ำมัน เป็นการจำลองอุปกรณ์ต่างๆ ระบบท่อน้ำมัน ท่ออากาศ การวางผัง การทำงานของตู้จ่ายน้ำมัน ระบบต่างๆ ภายในสถานีบริการน้ำมัน ตลอดจนกระบวนการตรวจรับน้ำมันและระบบการเติมน้ำมันด้วยตนเอง

 

 

 

ห้องฝึกอบรม POS
POS Training Program

นำเสนอความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเครื่องมือและอุปกรณ์เกี่ยวกับการชำระเงิน และบัตรต่างๆของระบบ POS เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างถูกต้องและมีความรู้ในการดูแลรักษาอุปกรณ์ระบบ POS

 

 

ห้องระบบการจ่ายน้ำมัน
Dispenser Fueling Room

นำเสนอสาระความรู้ขั้นตอนการใช้ตู้จ่ายน้ำมันด้วยตนเองและกรณีฉุกเฉินต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับตู้จ่าย อีกทั้งยังจะได้ทดลองแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ด้วยตนเองอีกด้วย

 
 

 

ห้องน้ำมันหล่อลื่น
Lubricant Room

ภายในห้องนี้ผู้ชมจะได้รู้จักกับกลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์หล่อลื่นที่มีคุณภาพและมาตราฐานทุกประเภท นับตั้งแต่กระบวนการผลิต จนถึงการจัดส่งถึงมือผู้บริโภค

 

 

 

ห้องน้ำมันอากาศยาน
Aviation Fueling Room

ที่นี่ผู้ชมจะได้รับรู้เนื้อหาเกี่ยวกับน้ำมันอากาศยาน ระบบการเติมน้ำมันเครื่องบินต่างๆ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมาตรฐานงานบริการ

 

 

ห้องก๊าซปิโตรเลียมเหลว
LPG Room

ภายในห้องนี้จะนำเสนอภาพรวมของ LPG ตั้งแต่ขั้นตอนการส่งก๊าซ การตรวจรับ ประเภทของถังบรรจุ การซ่อมบำรุง ขั้นตอนการเติมก๊าซลงถังบรรจุ ไปจนถึงแสดงพื้นที่จำลองของสถานีบริการก๊าซ LPG นอกจากนี้ยังให้ความรู้เกี่ยวกับก๊าซหุงต้มในครัวเรือนและมาตรฐานของร้านค้าจำหน่ายอีกด้วย

 

   
 

ห้องวีดิทัศน์
OBA Theater

นอกเหนือจากการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ปตท.แล้ว อีกสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้คือ การบริการและความเอาใจใส่ในทุกขั้นตอนของการให้บริการ ซึ่งห้องนี้จะฉายภาพยนตร์ผ่านจอพาโนราม่าเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ประกอบการและพนักงานให้ร่วมกันสร้างบริการที่เป็นเลิศ สู่การเติบโตของธุรกิจที่ยั่งยืน