ห้องจัดเลี้ยง
/
Banquet Room
 

 

ห้องจัดเลี้ยง มีไว้บริการอาหารและเครื่องดื่มให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมโดยห้องจัดเลี้ยงมีทั้งหมด 3 ห้อง ได้แก่

  1. ห้องจัดเลี้ยง 1 รองรับผู้เข้าอบรมได้จำนวน 50 คน
  2. ห้องจัดเลี้ยง 2 รองรับผู้เข้าอบรมได้จำนวน 50 คน ห้องจัดเลี้ยง 1 และ 2 สามารถเปิดเชื่อมต่อถึงกันได้ เพื่อรองรับผู้ใช้บริการได้สูงสุดถึง 120 คน
  3. ห้องจัดเลี้ยง 3 หรือห้อง VIP รองรับผู้เข้าอบรมได้จำนวน 16 คน

 

ห้องเตรียมอาหาร เป็นพื้นที่สำหรับ Catering ที่ได้รับการคัดเลือกจากผู้ประกอบการรับจัดเลี้ยงระดับมืออาชีพที่ได้รับการรับรองทั้งคุณภาพ รสชาติ และที่สำคัญความสดสะอาด ไว้ให้บริการผู้เข้ารับการอบรม  ซึ่งห้องเตรียมอาหารนี้ได้ถูกออกแบบมาให้เป็นลักษณะ “ครัวแห้ง” ไม่สามารถปรุงอาหารสดได้  ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขอนามัยให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม  จากการป้องกันสัตว์หรือเชื้อโรคที่เป็นผลมาจากการทิ้งเศษอาหารหรือสิ่งปนเปื้อนอื่นๆ 

ดังนั้น ผู้ประกอบการต้องปรุงอาหารมาในรูปแบบพร้อมรับประทาน  เพียงนำมาอุ่นร้อนภายในห้องเตรียมอาหารนี้  และเมื่อให้บริการเสร็จเรียบร้อย   ผู้ประกอบการต้องจัดเก็บทั้งภาชนะและเศษอาหารกลับเพื่อนำไปชะล้างและกำจัดภายนอก