ห้องฝึกอบรม
/
Training Room
 

 

ห้องอบรม SMART 1

รองรับผู้เข้าอบรมจำนวน 50 คนต่อห้อง

 

 

ห้องอบรม SMART 2

รองรับผู้เข้าอบรมจำนวน 50 คนต่อห้อง สามารถจัดรวมกันเป็น 2 ห้องใหญ่เพื่อรองรับผู้เข้าร่วมอบรมถึง 100 คน

 

 

 

ห้องอบรม SMART 3

รองรับผู้เข้าอบรมจำนวน 50 คนต่อห้อง สามารถจัดรวมกันเป็น 2 ห้องใหญ่เพื่อรองรับผู้เข้าร่วมอบรมถึง 100 คน

 

 

ห้องอบรม SMART 4

รองรับผู้เข้าอบรมจำนวน 50 คนต่อห้อง สามารถจัดรวมกันเป็น 2 ห้องใหญ่เพื่อรองรับผู้เข้าร่วมอบรมถึง 100 คน

 

 

 

ห้องอบรม SMART 5

รองรับผู้เข้าอบรมจำนวน 50 คนต่อห้อง สามารถจัดรวมกันเป็น 2 ห้องใหญ่เพื่อรองรับผู้เข้าร่วมอบรมถึง 100 คน