สนามฟุตบอล
/
Football Field
             

 

สนามฟุตบอล

         ในส่วนของพื้นที่ด้านหลังที่จอดรถ  OBA มีสนามฟุตบอลขนาด 45 * 90 เมตร เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ใช้พักผ่อนด้วยการเล่นกีฬา หรือสามารถใช้จัดกิจกรรมกลางแจ้งได้ตามอัธยาศัย