ติดต่อสอบถาม
/
Contact Us
สถาบันพัฒนาศักยภาพธุรกิจน้ำมันและการค้าปลีก
Oil & Retail Business Academy
 
99/9 ม.6 ต.สนับทึบ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170
99/9 M.6, Sanub-Tub, Wangnoi, Phranakhonsi-Ayutthaya 13170 Thailand
 
oroba@pttor.com
 
02-196-6363
02-196-5959 ext. 8118 (ศูนย์อบรมวังน้อย)
 
หมายเหตุ:

 เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08:00 - 17:00 น. กรณีติดต่อนอกเวลาทำการเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับในวันทำการถัดไป ติดต่อเราที่ oroba@pttor.com 

 โทร. 02-196-6363 (สำนักงานใหญ่), 02-196-5959 ต่อ 8118 (ศูนย์อบรมวังน้อย), แฟกซ์ 02-196-5959 ต่อ 8111

 

 Office Hour : Mon – Fri 8:00 am - 5:00 pm. After office hour contact us at oroba@pttor.com 

 Tel. 02-196-6363 (HO), 02-196-5959 ext. 8118 (Wangnoi), Fax. 02-196-5959 ext. 8111

 

 ที่อยู่ในการติดต่อ : สถาบันพัฒนาศักยภาพธุรกิจน้ำมันและการค้าปลีก

 เลขที่ 99/9 หมู่ที่ 6 ต.สนับทึบ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170

  แบบฟอร์มขอแจ้งความประสงค์เข้าเยี่ยมชม/ขอใช้สถานที่
  แผนที่ OBA

 

 

ติดต่อเรา
E-mail
oroba@pttor.com
Phone
02-196-6363
02-196-5959 ext. 8118 (ศูนย์อบรมวังน้อย)
Fax
02-196-5959 ext. 8111
Map
OBA Location
Follow me
Facebook