ติดต่อสอบถาม
/
Contact Us
สถาบันพัฒนาศักยภาพธุรกิจน้ำมันและการค้าปลีก
Oil & Retail Business Academy
 
99/9 ม.6 ต.สนับทึบ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170
99/9 M.6, Sanub-Tub, Wangnoi, Phranakhonsi-Ayutthaya 13170 Thailand
 
oroba@pttor.com
 
02-196-6363
 
หมายเหตุ:  เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08:00 - 17:00 น. กรณีติดต่อนอกเวลาทำการเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับในวันทำการถัดไป ติดต่อเราที่ oroba@pttor.com หรือ โทร. 02-196-6363, แฟกซ์ 02-196-5959 ต่อ 8111
   Office Hour : Mon – Fri 8:00 am - 5:00 pm. After office hour contact us at oroba@pttor.com or Tel. 02-196-6363, Fax. 02-196-5959 ext. 8111
   
  แบบฟอร์มขอแจ้งความประสงค์เข้าเยี่ยมชม/ขอใช้สถานที่
  แผนที่ OBA

 

 

ติดต่อเรา