ข่าวสาร
ข่าวสาร
หลักสูตร Classroom
หลักสูตร Classroom
หลักสูตร
Course
รุ่นที่
Section
วันที่จัดอบรม
Training Date
หลักสูตรที่มีการเปิดสอนในช่วง 25/09/2564 - 25/11/2564
BMC-102-6401
ผู้บริหารสถานีบริการน้ำมันใหม่
2564/104/10/2564 - 08/10/2564 (3 วัน)
BLE-115-6401
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน
2564/105/10/2564 - 06/10/2564 (2 วัน)
ดูทั้งหมด
หลักสูตร Online
หลักสูตร Online
เกี่ยวกับเรา
เกี่ยวกับเรา
ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม
ติดต่อเรา
E-mail
oroba@pttor.com
Phone
02-196-6363
02-196-5959 ext. 8118 (ศูนย์อบรมวังน้อย)
Fax
02-196-5959 ext. 8111
Map
OBA Location
Follow me
Facebook