ข่าวสาร
ข่าวสาร
หลักสูตร Classroom
หลักสูตร Classroom
หลักสูตร
Course
รุ่นที่
Section
วันที่จัดอบรม
Training Date
หลักสูตรที่มีการเปิดสอนในช่วง 23/09/2563 - 23/11/2563
BMC-107-6301
แม่บ้านหัวใจสะอาด
2563/108/10/2563 - 09/10/2563 (2 วัน)
BMC-106-6301
ผู้จัดการหน้าลานสถานีบริการน้ำมัน (กัปตัน)
2563/115/10/2563 - 16/10/2563 (2 วัน)
BLE-114-6301
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร
2563/119/10/2563 - 20/10/2563 (2 วัน)
BMC-105-6301
ผู้จัดการสถานีบริการน้ำมัน (Store Manager)
2563/119/10/2563 - 21/10/2563 (3 วัน)
BMC-101-6302
ผู้บริหารสถานีบริการน้ำมันที่เริ่มก่อสร้าง
2563/226/10/2563 - 27/10/2563 (2 วัน)
ดูทั้งหมด
หลักสูตร Online
หลักสูตร Online
เกี่ยวกับเรา
เกี่ยวกับเรา
ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม
ติดต่อเรา
E-mail
oroba@pttor.com
Phone
02-196-6363
02-196-5959 ext. 8118 (ศูนย์อบรมวังน้อย)
Fax
02-196-5959 ext. 8111
Map
OBA Location
Follow me
Facebook