ข่าวสาร
ข่าวสาร
หลักสูตร Classroom
หลักสูตร Classroom
หลักสูตร
Course
รุ่นที่
Section
วันที่จัดอบรม
Training Date
หลักสูตรที่มีการเปิดสอนในช่วง 16/08/2563 - 16/10/2563
BMC-102-6301
ผู้บริหารสถานีบริการน้ำมันใหม่
2563/119/08/2563 - 28/08/2563 (10 วัน)
BLE-112-6301
ผู้ปฏิบัติงานสถานีบริการน้ำมัน
2563/124/08/2563 - 25/08/2563 (2 วัน)
ดูทั้งหมด
หลักสูตร Online
หลักสูตร Online
เกี่ยวกับเรา
เกี่ยวกับเรา
ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม
ติดต่อเรา
E-mail
oroba@pttor.com
Phone
02-196-6363
02-196-5959 ext. 8111 (ศูนย์อบรมวังน้อย)
Fax
02-196-5959 ext. 8111
Map
OBA Location
Follow me
Facebook