ข่าวสาร
ข่าวสาร
หลักสูตรอบรม
หลักสูตรอบรม
หลักสูตร
Course
รุ่นที่
Section
วันที่จัดอบรม
Training Date
หลักสูตรที่มีการเปิดสอนในช่วง กรกฎาคม 2562
OB-GK-9109
ผู้จัดการสถานีบริการน้ำมัน (Store Manager) - ไม่พัก
OB-GK-9109 ผู้จัดการสถานีบริการน้ำมัน (Store Manager) ปี2562/1 (ไม่พัก) ราคา 3,100 บาท/ท่าน06/08/2562 - 08/08/2562
OB-GK-9109
ผู้จัดการสถานีบริการน้ำมัน (Store Manager) - พักเดี่ยว
OB-GK-9109 ผู้จัดการสถานีบริการน้ำมัน (Store Manager) ปี 2562/1 (พักเดี่ยว) ราคา 5,100 บาท/ท่าน06/08/2562 - 08/08/2562
OB-GK-9109
ผู้จัดการสถานีบริการน้ำมัน (Store Manager) - พักคู่
OB-GK-9109 ผู้จัดการสถานีบริการน้ำมัน (Store Manager) ปี 2562/1 (พักคู่) ราคา 3,500 บาท/ท่าน06/08/2562 - 08/08/2562
OB-GK-9116
ผู้บริหารสถานี YOUNG GEN OIL DEALER
ผู้บริหารสถานี Young Gen Oil Dealer 2562/522/07/2562 - 25/07/2562
ดูทั้งหมด
E-Learning
E-Learning
เกี่ยวกับเรา
เกี่ยวกับเรา
ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม
ติดต่อเรา