ข่าวสาร
ข่าวสาร
หลักสูตรอบรม
หลักสูตรอบรม
หลักสูตร
Course
รุ่นที่
Section
วันที่จัดอบรม
Training Date
หลักสูตรที่มีการเปิดสอนในช่วง ตุลาคม 2562
OB-GK-9155
Service excellence (แม่บ้าน)
หลักสูตร “แม่บ้านหัวใจสะอาด” ราคา 2,000 บาท จังหวัดสงขลา21/10/2562 - 22/10/2562
OB-GK-9155
Service excellence (แม่บ้าน)
หลักสูตร “แม่บ้านหัวใจสะอาด” ราคา 2,000 บาท จังหวัดสุราษฏร์ธานี30/10/2562 - 31/10/2562
หลักสูตรผู้จัดการหน้าลานสถานีบริการน้ำมัน
(กัปตัน) - พักคู่
หลักสูตร “ผู้จัดการหน้าลานสถานีบริการน้ำมัน (กัปตัน)”ค่าอบรม 2,000 บาท จังหวัดสงขลา24/10/2562 - 25/10/2562
หลักสูตรผู้จัดการหน้าลานสถานีบริการน้ำมัน
(กัปตัน) - พักคู่
หลักสูตร “ผู้จัดการหน้าลานสถานีบริการน้ำมัน (กัปตัน)” ค่าอบรม 2,000 บาท จังหวัดสุราษฏร์ธานี28/10/2562 - 29/10/2562
ดูทั้งหมด
E-Learning
E-Learning
เกี่ยวกับเรา
เกี่ยวกับเรา
ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม
ติดต่อเรา