เริ่มเรียนออนไลน์ได้แล้ววันนี้!! กับหลักสูตร “สถานีบริการน้ำมันเต็มลิตร”

 

เริ่มเรียนออนไลน์ได้แล้ววันนี้!! กับหลักสูตร “สถานีบริการน้ำมันเต็มลิตร”

โดยความร่วมมือระหว่าง OR และ สำนักงานชั่งตวงวัด กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์

(หลักสูตรจำเป็น ที่ Ptt Station ทุกสาขาต้องเรียนครบ 100%)

>>> ช่วยเพิ่มศักยภาพบุคลากรของสถานีบริการน้ำมัน <<<

  • เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคว่าจะได้น้ำมันเชื้อเพลิงครบตามจำนวนลิตร
  • เพื่อทราบข้อกำหนด,เงื่อนไขที่ผู้เข้าร่วมโครงการต้องปฏิบัติ
  • เพื่อเรียนรู้วิธีการตรวจสอบความถูกต้องเที่ยงตรงมาตรวัดน้ำมันเชื้อเพลิง
  • เพื่อลงทะเบียนรายชื่อสถานีเข้าร่วมโครงการกับสำนักชั่งตวงวัดผ่านทาง OR (หลังจบหลักสูตร)

 

สอนโดย : วิทยากรจากสำนักงานชั่งตวงวัด กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์

ผู้เข้าอบรม : ผู้มีหน้าที่ตวงวัดน้ำมันและเขียนรายงานส่งสำนักช่างตวงวัดเป็นประจำทุกเดือน

(เข้าเรียนขั้นต่ำสถานีบริการละ 1 ท่าน) ผู้บริหารสถานีบริการ / ผู้จัดการสถานี / ผู้จัดการหน้าลาน / พนักงาน OR

 

>> ลงทะเบียนเรียน “ฟรี” ได้ตั้งเเต่วันนี้ - 30 เมษายน 64**

สมัครเรียนออนไลน์ได้ที่  https://1th.me/Txem7

 

“ศูนย์กลางทางความรู้ของธุรกิจน้ำมันและการค้าปลีกที่ดีที่สุด เพื่อสร้างความยั่งยืนทางธุรกิจ”

สถาบันพัฒนาศักยภาพธุรกิจน้ำมันและการค้าปลีก

Oil & Retail Business Academy

 

Contact us

Website : www.pttoba.com

Facebook: OBA: Oil & Retail Business Academy

E-mail : oroba@pttor.com

คุณพงศกร : 091-414-9945 , คุณกนกพร : 089-238-9653

 

#pttoba #oroba #ธุรกิจน้ำมัน #oilandretail #สถาบันพัฒนาศักยภาพ #BusinessAcademy #PTTStation

ประกาศเมื่อ วันอังคาร ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14:59 น.
ข่าวล่าสุด / Recent News