OBA จัดกิจกรรม Big Cleaning สู้ไวรัส COVID-19 เป็นการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา

ประกาศเมื่อ วันจันทร์ ที่ 9 มีนาคม 2563 เวลา 09:34 น.
ข่าวล่าสุด / Recent News
OR โดย สายธุรกิจค้าปลีกน้ำมัน จัดงานสื่อความนโยบายเเละทิศทางการดำเนินธุรกิจสถานีบริการน้ำมัน PTT Station ประจำปี 2563 ให้กับผู้แทนจำหน่ายในเขตภาคเหนือ
OR โดย สายธุรกิจค้าปลีกน้ำมัน จัดงานสื่อความนโยบายเเละทิศทางการดำเนินธุรกิจสถานีบริการน้ำมัน PTT Station ประจำปี 2563 ให้กับผู้แทนจำหน่ายในเขตภาคเหนือ ณ จังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดเชียงใหม่ รวม 337 ท่าน ในวันที่ 12 และ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ภายในงาน คุณจิราพร ขาวสวัสดิ์ รก.ปธบ. และ คุณบุญมา พนธนกรกุล รนธ. ได้ชี้แจงถึงทิศทางการดำเนินธุรกิจของ OR เพื่อเพิ่มศักยภาพให้ PTT Station เป็นหนึ่งในใจผู้บริโภคอย่างยั่งยืน
อ่านต่อ