OBA ร่วมเป็นสื่อกลางในการแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560

ประกาศเมื่อ วันศุกร์ ที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 15:49 น.
ข่าวล่าสุด / Recent News
OBA ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานแบบ New Normal จาก วิทยาลัยตำรวจ หลักสูตร บตส. รุ่นที่ 47
เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา OBA ให้การต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงานในรูปแบบ New Normal จาก วิทยาลัยการตำรวจ กองบัญชาการศึกษา ในหลักสูตร “บริหารงานตำรวจขั้นสูง” (บตส.) รุ่นที่ 47 นำโดย พล.ต.ต.หญิง อัญชลี คล้ายคลึง ผู้บังคับการวิทยาลัยการตำรวจโดยปฏิบัติตามประกาศมาตรการผ่อนปรนการควบคุมโรคโควิด-19 ระยะที่ 5 ของรัฐบาล และแนวทางการปฏิบัติงาน ตามมาตรการผ่อนคลาย ขั้นที่ 4 ของ OR อย่างเคร่งครัด เช่นการฉีดพ่นฆ่าเชื้อและอบโอโซน และการแบ่งผู้เข้าเยี่ยมชมออกเป็น 2 ห้อง เพื่อรักษาระยะห่าง
อ่านต่อ