ประกาศ ปิดรับสมัครการลงทะเบียน

ประกาศเมื่อ วันศุกร์ ที่ 7 มิถุนายน 2562 เวลา 15:53 น.
ข่าวล่าสุด / Recent News
สถาบันพัฒนาศักยภาพธุรกิจน้ำมันและการค้าปลีกให้การต้อนรับคณะสมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา คณะสมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำโดย คุณสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ นายกสมาคมฯ และ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร ปตท., ศ.ดร. สุพจน์ เตชวรสินกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และ กรรมการสรรหาและกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ปตท., คุณวิทวัส สวัสดิ์-ชูโต ประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีและวิศวกรรม (ปธว. ปตท.), คุณศิรศักดิ์ จันเทรมะ ผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จำกัด พร้อมด้วยคณะกรรมการอำนวยการสมาคมฯ 20 ท่าน งานธุรกิจหลักของ OR ณ OBA
อ่านต่อ