OBA จัดอบรมหลักสูตร Strategic Investment

ประกาศเมื่อ วันเสาร์ ที่ 31 สิงหาคม 2562 เวลา 19:40 น.
ข่าวล่าสุด / Recent News
OR โดย สายธุรกิจค้าปลีกน้ำมัน จัดงานสื่อความนโยบายเเละทิศทางการดำเนินธุรกิจสถานีบริการน้ำมัน PTT Station ประจำปี 2563 ให้กับผู้แทนจำหน่ายในเขตภาคเหนือ
OR โดย สายธุรกิจค้าปลีกน้ำมัน จัดงานสื่อความนโยบายเเละทิศทางการดำเนินธุรกิจสถานีบริการน้ำมัน PTT Station ประจำปี 2563 ให้กับผู้แทนจำหน่ายในเขตภาคเหนือ ณ จังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดเชียงใหม่ รวม 337 ท่าน ในวันที่ 12 และ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ภายในงาน คุณจิราพร ขาวสวัสดิ์ รก.ปธบ. และ คุณบุญมา พนธนกรกุล รนธ. ได้ชี้แจงถึงทิศทางการดำเนินธุรกิจของ OR เพื่อเพิ่มศักยภาพให้ PTT Station เป็นหนึ่งในใจผู้บริโภคอย่างยั่งยืน
อ่านต่อ