#คอร์สออนไลน์ สำหรับสายงาน รคธ. ที่ไม่ควรพลาด...ต้องเรียน หลักสูตร I-TOS ระบบปฏิบัติการคลังแบบบูรณาการ

#คอร์สออนไลน์ สำหรับสายงาน รคธ.ที่ไม่ควรพลาด...ต้องเรียน
หลักสูตร I-TOS ระบบปฏิบัติการคลังแบบบูรณาการ


ใครบ้างที่ควรเรียน: พนักงานปฏิบัติงานคลัง และหน่วยงานสนับสนุน ทุกระดับ ที่เกี่ยวข้อง
>>>สิ่งที่คุณจะได้เรียนในคอร์สนี้<<<

    - วิวัฒนาการและภาพรวมการดำเนินงานตามมาตรฐาน I-TOS

    - การลดความสูญเสียและค่าใช้จ่ายของคลัง (FI Pillar)

    - การบำรุงรักษาเครื่องจักรอุปกรณ์ด้วยตนเอง (AM Pillar)

    - การบริหารจัดการความรู้ของคลัง (KM Pillar)

    - การมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย, มาตรฐานการเงินคลัง, การบริการทรัพย์สิน และการปฏิบัติการจัดหา (SF Pillar)

    - การดำเนินงานด้านความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม (SSHE Pillar)

ถ่ายทอดความรู้โดย........วิทยากรจาก คณะทำงาน I-TOS


เปิดรับสมัคร: 22-31 มี.ค. 2564
กำหนดเรียนออนไลน์: 1-30 เม.ย. 2564
>>>ลงทะเบียนเรียน “ฟรี…(free)” ได้ตลอดทั้งปี**
สมัครเรียนออนไลน์ได้ที่ https://forms.gle/zStuvGkvXsKWrkH17


 
ศูนย์กลางทางความรู้ของธุรกิจน้ำมันและการค้าปลีกที่ดีที่สุด เพื่อสร้างความยั่งยืนทางธุรกิจ
สถาบันพัฒนาศักยภาพธุรกิจน้ำมันและการค้าปลีก
Oil & Retail Business Academy


Contact us
คุณศิริอานนท์ โทร 086 797 9884
คุณกีรติ โทร 095-544-3177
Website : www.pttoba.com
Facebook: OBA: Oil & Retail Business Academy
E-mail : oroba@pttor.com

#pttoba #oroba

ประกาศเมื่อ วันอังคาร ที่ 23 มีนาคม 2564 เวลา 16:14 น.
ข่าวล่าสุด / Recent News