คณะฝ่ายผู้ลงทุนสัมพันธ์ บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน)
วันที่จัดกิจกรรม 9 กรกฎาคม 2562
ยินดีต้อนรับ คณะฝ่ายผู้ลงทุนสัมพันธ์ บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน)