รวมข้อมูล Info Graphic ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับราคาน้ำมันและประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
วันที่จัดกิจกรรม 20 พฤษภาคม ถึง 9 มิถุนายน 2561
รวมข้อมูลข้อเท็จจริงเกี่ยวกับราคาน้ำมันและประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง