PTTOR สานพลัง Dealer สู่การเติบโตอย่างยั่งยืน
วันที่จัดกิจกรรม 31 มกราคม 2562
OBA จัดสื่อความ "ทิศทางการดำเนินงานส่วนขายภาคกลาง" ให้แก่ผู้แทนจำหน่าย PTT STATION จำนวน 113 แห่ง และได้จัดเวทีระดมความคิด "Cafe' Amazon's Franchisee Workshop" จากผู้แทนจำหน่ายร้านกาแฟ Cafe' Amazon's จำนวน 33 สาขา ในวันที่ 31 มกราคม 2562 โดยได้รับเกียรติจาก คุณสุชาติ ระมาศ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่การตลาดขายปลีก (รตธ.) เป็นประธานกล่าวเปิดงาน