ก้าวแรก ก้าวสำคัญ ก้าวต่อไป เพื่อ ปตท. เติบโตอย่างยั่งยืน
วันที่จัดกิจกรรม 7 พฤษภาคม 2561
OBA ยินดีต้อนรับพนักงานใหม่ PTT Orientation รุ่นที่ 1 ประจำปี 2561 ในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน ณ OBA