ปตท. OBA และ AICA ต้อนรับผู้บริหารและคณะทำงานโครงการพี่เลี้ยงการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.)
วันที่จัดกิจกรรม 2 พฤษภาคม 2561
เมื่อวันที่ 2 พ.ค. ที่ผ่านมาคณะผู้บริหาร ปตท. นำโดย รบญ. ผตน. ผศญ. และ ผจ.พศน. ร่วมต้อนรับผู้บริหารและคณะทำงานโครงการพี่เลี้ยงการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ซึ่งนำโดย คุณสิริมา หิรัญเจริญเวช รองผู้ว่าการกลุ่มยุทธศาสตร์ หัวหน้าคณะทำงาน JMC เข้าศึกษาดูงาน OBA และ AICA ตามนโยบายของกระทรวงการคลังในการจัดตั้งโครงการพี่เลี้ยง เพื่อยกระดับการบริหารจัดการองค์กรฯ