ระบบบริหารจัดการองค์ความรู้ OBA
OBA Knowledge Management System


ติดต่อ / Contact Us : oroba@pttor.com   |   
โทร. / Tel. : 02-196-6363
หรือ 02-196-5959 ext. 8118 (ศูนย์อบรมวังน้อย)
ท่านสามารถ Download คู่มือการใช้งานระบบริหารจัดการองค์ความรู้ OBA ได้ ที่นี่