bcm-overview

ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับ BCM ของ ปตท.

ฝ่ายบริหารความเสี่ยงองค์กรของ ปตท. แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับบริษัทปูนซีเมนต์ไทย (SCG)

 

     คณะผู้ดูงานจากฝ่ายบริหารความเสี่ยงองค์กร (บอญ.) และฝ่ายกลยุทธ์เทคโนโลยีและการสื่อสาร (ทสญ.) นำโดยคุณกวีศักดิ์ บุญเฉลียว รักษาการผู้จัดการฝ่ายบริหารความเสี่ยงองค์กร์ ได้รับเกียรติจากบริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) หรือที่รู้จกกันในนามของ SCG ให้เข้าเยี่ยมชม และหารือร่วมกันกับทีมงานผู้ดูแลระบบบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCM)

 

  

 

 

     บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) หรือ เครือซิเมนต์ไทย (อังกฤษ: Siam Cement Group ชื่อย่อ: SCG) หรือที่นิยมเรียกว่า "ปูนใหญ่" ปัจจุบันใช้ชื่อเรียกทั้งกลุ่มธุรกิจว่า "เอสซีจี" เริ่มดำเนินการครั้งแรกเป็นผู้ผลิตปูนซิเมนต์และต่อมาได้มีการขยายกิจการไปสู่ผลิตภัณฑ์อื่นๆอีกมากมาย อาทิเช่น ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง กระดาษ โลหะ เครื่องจักรกล ปิโตรเคมี ธุจกิจจัดจำหน่าย เป็นต้น มีสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ประมาณ 30% ที่เหลืออีก 70% ถือหุ้น โดยนักลงทุนทั่วไป และนักลงทุนสถาบัน


 

     ในการบรรยาย และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ครั้งนี้ ปตท. ได้รับเกียรติจากคุณอภิชัย อินต๊ะแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานไอที และบีซีเอ็มกลาง และคุณสุริยะ ปริปุณณะ ผู้จัดการสำนักงานไอที และบีซีเอ็มกลาง ให้เกียรติเป็นวิทยากรร่วมบรรยาย ถามตอบ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับคณะผู้ดูงานของ ปตท. ในประเด็นต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นแนวทางการพัฒนาระบบบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจตลอด Supply Chain การแลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้ ประสบการณ์  ข่าวสาร และการติดตามแนวโน้มของภัยคุกคามประเภทต่าง ๆ รวมถึงแนวทางการป้องกัน และรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าว ยกตัวอย่างเช่น การเกิดมหาวิกฤตอุทกภัยในปี 2554 หรือการเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมืองที่มีขึ้นอยู่เป็นระยะ

 

 

 

     การหารือร่วมกันครั้งนี้นับเป็นอีกหนึ่งในกิจกรรมของ ปตท. ในการสร้างเครือข่ายในการแลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้ ประสบการณ์ รวมถึงแนวคิดในการแก้ไขปัญหาวิกฤตต่าง ๆ ร่วมกันกับบริษัทปูนซีเมนต์ไทย เพื่อสร้างความมั่นคง และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมต่อสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในทุกรูปแบบ

 

 

letter to husband who cheated redirect
link go dating for married men
married men cheat why men have affairs website
wives who cheat why do people cheat women who cheat with married men
website read here husband cheated wife
why do guys cheat read here letter to husband who cheated
go about abortions how do abortions work
hiv to aids symptoms jasonfollas.com living with hiv/aids
can birth control terminate a pregnancy where can you get an abortion machine vacuum aspiration
why do i cheat on my husband read i think my husband cheated on me
vaseline joke classic adult jokes jokes stories humor funny blog.gobiztech.com incest nifty sex stories