bcm-overview

ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับ BCM ของ ปตท.

ปตท. มั่นใจแหล่งเยตากุนปิดซ่อมช่วงปีใหม่ 2557 ไม่ส่งผลกระทบประชาชนทุกภาคส่วน

 

      นายชาครีย์ บูรณกานนท์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ปตท. ได้รับแจ้งจาก บริษัท เปโตรนาส คาริการี เมียนมาร์ ลิมิตเต็ด ผู้ผลิตก๊าซธรรมชาติแหล่งเยตากุน สหภาพพม่า ว่าจะดำเนินการปิดซ่อมบำรุง เพื่อต่อเชื่อมแท่นผลิตใหม่เข้ากับระบบการผลิตปัจจุบัน  ซึ่งจะช่วยรักษาระดับการผลิตและจ่ายก๊าซฯ ของแหล่งเยตากุนมายังประเทศไทยได้อย่างต่อเนื่องตามสัญญา   จึงมีความจำเป็นต้องหยุดการจ่ายก๊าซธรรมชาติมายังประเทศไทย ระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2556 – 8 มกราคม 2557 รวม 14 วัน ส่งผลให้ก๊าซธรรมชาติหายไปจากระบบประมาณ 1,110 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน  ทั้งนี้ ปตท. ได้ร่วมวางแผนบริหารจัดการเตรียมความพร้อมกับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) โดยจะเรียกรับก๊าซธรรมชาติจากผู้ผลิตทั้งในอ่าวไทยและบนบกอย่างเต็มที่  พร้อมจัดเตรียมสำรองน้ำมันเตา น้ำมันดีเซล ก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ให้เพียงพอต่อความต้องการ
      “ปตท. มั่นใจว่าจะการหยุดจ่ายก๊าซครั้งนี้ ไม่ส่งผลกระทบต่อภาคไฟฟ้า ภาคอุตสาหกรรม และภาคขนส่ง  เนื่องจากได้ประสานงานเตรียมความพร้อมร่วมกับ กฟผ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาโดยตลอด  รวมทั้งยังมีประสบการณ์ในการบริหารจัดการสถานการณ์เมื่อครั้งแหล่งก๊าซฯต่างๆ ปิดซ่อมบำรุงดังที่ผ่านมา ซึ่งประสบผลสำเร็จด้วยดี  อย่างไรก็ตาม ช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการหยุดซ่อมบำรุงแท่นผลิตก๊าซธรรมชาติ คือ ช่วงที่ประเทศมีความต้องการใช้ไฟฟ้าต่ำ เช่น ช่วงเทศกาลปีใหม่หรือเทศกาลสงกรานต์ที่มีวันหยุดยาว ดังนั้น ปตท. จึงได้เจรจาขอให้ผู้ผลิตก๊าซธรรมชาติแต่ละแห่งวางแผนหยุดซ่อมบำรุงในช่วงเวลาดังกล่าว  เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนและผู้ใช้ก๊าซทุกภาคส่วน ” นายชาครีย์กล่าวย้ำ
        ทั้งนี้ปัจจุบัน ประเทศไทยรับก๊าซธรรมชาติจากพม่าปริมาณรวม 1,110 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน แบ่งเป็นจากแหล่งยาดานา 650 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน และ แหล่งเยตากุน 460 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน  โดยมีผู้ใช้ก๊าซธรรมชาติ 3 กลุ่ม ได้แก่ ภาคไฟฟ้า (EGAT+IPP) ภาคขนส่ง (NGV) และภาคอุตสาหกรรม    อย่างไรก็ดี  เนื่องจากค่าความร้อนของก๊าซธรรมชาติจาก 2 แหล่งดังกล่าวมีความแตกต่างกันมาก  จึงจำเป็นต้องนำก๊าซจากทั้ง 2 แหล่งมาผสมกันก่อนจ่ายให้กับผู้ใช้ก๊าซธรรมชาติของไทย  เพื่อให้มีค่าความร้อนและคุณภาพก๊าซตามที่กฎหมายกำหนด  ดังนั้น เมื่อแหล่งยาดานา หรือแหล่งเยตากุนแห่งใดแห่งหนึ่งหยุดการผลิต   ปตท. จำเป็นต้องหยุดการรับก๊าซธรรมชาติจากพม่าทั้งหมด

buy abortion pills online abortion pill ordering abortion pills to be shipped to hou