bcm-overview

ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับ BCM ของ ปตท.

ปตท. เข้าร่วมการฝึกซ้อมการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ(c-mex13) ประจำปี 2556

 

 

       สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ จัดฝึกซ้อมการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ(c-mex13) ประจำปี 2556 สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) จัดฝึกซ้อมการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ ประจำปี 2556 เพื่อทดสอบระบบบัญชาการเหตุการณ์และการบูรณาการในการทำงานตามแผนและแนวทางปฏิบัติของหน่วยงาน ระหว่างวันที่ 25-27 มิถุนายน 2556 ที่ จ.ระยอง และ จ.สระบุรี โดยวันที่ 25-26 มิถุนายน 2556 จัดการฝึกซ้อมการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ ทั้งทางด้านการทหาร ตำรวจ และพลเรือน ณ โรงแรมสตาร์ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง โดยมีนายอนุสิษฐ คุณากร รองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ เป็นประธานการฝึกซ้อม สำหรับวันที่ 27 มิถุนายน 2556 จัดการฝึกภาคสนาม เรื่องการจัดการภัยวัตถุอันตรายและเพลิงไหม้โรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่นิคมอมตะ ซิตี้ โดย องค์การบริหารส่วนตำบลมาบยางพร นิคมอมตะ ซิตี้ การอพยพและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเลและชายฝั่งจากเกาะเสม็ดมายังท่าเทียบเรือเทศบาลตำบลบ้านเพ โดยเทศบาลตำบลบ้านเพ ศรชล. และการฝึกการระดมรถกึ่งพ่วงชานต่ำ ลำเลียงรถสายพานลำเลียงพล (T85) และ รถถังเบา 21 (Scorpion) ณ กรมทหารม้าที่ 4 รักษาพระองค์ จังหวัดสระบุรี โดย กระทรวงกลาโหม (กรมการสรรพกำลังกลาโหม กรมส่งกำลังบำรุงทหาร กองทัพบก กระทรวงคมนาคม และการประเมินผลการฝึกซ้อม

 

 

       ในการฝึกซ้อมได้รับเกียรติจากนายอนุสิษฐ คุณากร รองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) เป็นประธานกรรมการบริหารการฝึกซ้อมฯ มี พล.ท.ประพันธ์ พุทธานุ เจ้ากรมการสรรพกำลังกลาโหม พล.ร.ต.นริส ประทุมสุวรรณ รอง ผบ.ทัพเรือภาคที่ 1 ว่าที่ ร.ต.สุพีร์พัฒน์ จองพานิช รองผู้ว่ารากชารจังหวัดระยอง นายภุชงค์ สฤษฎีชัยกุล ผู้อำนวยการสำนักงานศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 พ.ต.อ.สมนึก บุรมิ รอง ผบก.ภ.จว.ระยอง เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลระยอง ทหารเรือ ทหารบก มูลนิธิกู้ภัยสว่างพรกุศล ร่วมกันซ้อมแผน

 

     

 

       รูปแบบการฝึกจัดการภัยวัตถุอันตรายจากโรงงานอุตสาหกรรมมาบตาพุด และเพลิงไหม้จากโรงงานอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ส่งผลกระทบต่อนักท่องเที่ยว ชาวบ้านบนเกาะเสม็ด พร้อมเข้าช่วยเหลืออพยพผู้ประสบภัยทางทะเลและชายฝั่ง การฝึกซ้อมในครั้งนี้กองทัพเรือภาคที่ 1 ได้นำเฮลิคอปเตอร์มาช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล ในการซ้อมแผนได้จำลองเหตุการณ์ประชาชนได้รับผลกระทบจากสารเคมีจากโรงงานจนได้รับบาดเจ็บสาหัส และเสียชีวิต รวมถึงการพิสูจน์ดีเอ็นเอ พิสูจน์หลักฐานของผู้เสียชีวิต ซึ่ง ปตท. เข้าร่วมในฐานะของรัฐวิสาหกิจที่รับผิดชอบดูและด้านความมั่นคงทางพลังงาน

 

   

 

       โดยส่วนประเมินผล สมช.ได้นำระบบ WebEOC มาใช้จำลองสถานการณ์สำหรับการฝึกซ้อมเช่น ภัยทางด้านความมั่นคง ภัยจากการรั่วไหลสารเคมี ถือเป็นระบบสารสนเทศผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่เป็นหัวใจของการฝึกซ้อม ที่ให้ผู้เข้าร่วมฝึกซ้อมทุกหน่วยงานได้ตอบโต้หรือแก้ไขสถานการณ์ โดยWebEOC เป็นส่วนหนึ่งของโครงการระบบการเชื่อมโยงเครือข่ายและแลกเปลี่ยนข้อมูลในการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเรียกใช้และจัดการข้อมูลร่วมกันในขบวนการทำงานด้วยระบบ IT ที่เป็นปัจจุบัน เพื่อช่วยในการสนับสนุนการปฏิบัติการในสถานการณ์ฉุกเฉินจากภัยธรรมชาติ แบบ Realtime / Near Realtime เป็นช่องทางให้องค์กรอื่นๆที่เกี่ยวข้อง มีส่วนในการบริหารและจัดส่งข้อมูลไปยังองค์กรที่รับผิดชอบต่อได้ทันที และทราบสถานการณ์ปัจจุบัน ช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ กำกับและประสานงานตัดสินใจของผู้บังคับบัญชาศูนย์ในการสั่งการ สร้างระบบศูนย์ข้อมูลที่เป็นมาตรฐานกลางด้านภัยพิบัติ สนับสนุนการปฏิบัติการเฝ้าระวังและเตือนภัย รวมถึงเป็นระบบที่สนับสนุนสำหรับการวางแผนและจัดทำนโยบายของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ และภาพรวมในระดับประเทศ
      

 

 

       นายอนุสิษฐ กล่าวว่า การฝึกซ้อมเป็นที่น่าพึงพอใจ เพราะแต่ละหน่วยงานทุ่มเทการฝึกซ้อมอย่างเต็มที่ ทั้งส่วนกลาง ภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ ภาคประชาชน สมาคมต่างๆ ซึ่งความใกล้ชิดกระชับแนบแน่นในภาคส่วนราชการมีความจำเป็น แม้แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงประชาชน ซึ่งให้ความสำคัญเรื่องเหล่านี้ เพราะเป็นประโยชน์แก่ประชาชนโดยตรง

ordering abortion pills to be shipped to house link cytotec abortion
click here read generic viagra soft-100 chewable
wives who cheat website online
link go dating for married men
website read here husband cheated wife
online looking for affair redirect
why do guys cheat why women cheat in relationships letter to husband who cheated
go pills information how do abortions work
hiv to aids symptoms jasonfollas.com living with hiv/aids
vaseline joke classic adult jokes jokes stories humor funny free audio sex stories incest nifty sex stories
walgreens print coupon nin.je free pharmacy card
cvs sales flyer cvs sales today cvs photo discount code