bcm-overview

ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับ BCM ของ ปตท.

ประธานบอร์ด ปตท. ย้ำใช้มาตรการพิเศษเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ พร้อมเร่งฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมทั่วเกาะเสม็ด

 

 

              นายปานปรีย์ พหิทธานุกร ประธานกรรมการ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.)  เปิดเผยว่าการประชุมคณะกรรมการ ปตท. วาระพิเศษในวันนี้ (5 สิงหาคม2556) คณะกรรมการได้ติดตามผลการดำเนินงานแก้ไขปัญหากรณีท่อรับน้ำมันดิบรั่วในทะเล ของ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ พีทีทีจีซี โดยได้รับทราบว่าสถานการณ์ได้คลี่คลายลงและดีขึ้นตามลำดับ ต่อจากนี้ไป กลุ่ม ปตท. จะต้องมีมาตรการพิเศษที่ดีกว่าที่เคยปฏิบัติมา ให้ครอบคลุมด้านงานปฏิบัติการ (Operation) การฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม และการเยียวยาประชาชนเกาะเสม็ด  ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้ ปตท. และ พีทีทีจีซี ร่วมกันกำหนดมาตรการให้เห็นในเชิงประจักษ์ว่าจะสามารถพัฒนาให้เกาะเสม็ดเป็นเกาะที่สะอาดที่สุดในอนาคต 

 

 

            ทั้งนี้ ที่สำคัญที่สุดจะต้องมีการบริหารความเสี่ยงเพื่อไม่ให้เหตุการณ์ลักษณะนี้เกิดขึ้นอีก โดย พีทีทีจีซี จะต้องถอดความรู้จากบทเรียนในครั้งนี้ ประกอบกับความคิดเห็นต่างๆ จากคณะกรรมการทุกท่าน มาจัดทำเป็นนโยบายของกลุ่ม ปตท. ที่มีมาตรฐานสูงกว่าเดิม และให้ทุกบริษัทรับไปปฏิบัติอย่างเข้มงวด เพื่อช่วยรักษาสมดุลระหว่างการดูแลรับผิดชอบความมั่นคงทางพลังงาน และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไทยให้สมบูรณ์ตลอดไป 

 

 

 

           “ผมใคร่ขอขอบคุณหน่วยงานราชการ กองทัพเรือ หน่วยงานภาคเอกชน และอาสาสมัครทุกท่าน ที่ได้ร่วมมือกันดำเนินการแก้ไขปัญหาจนบรรลุผลไปได้ในระดับหนึ่ง และขอยืนยันว่าจะกำกับดูแล และติดตามการดำเนินงานกลุ่ม ปตท. ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์อันแน่วแน่ในการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างความมั่นคงทางพลังงาน ควบคู่กับความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม  มีการจัดการพัฒนาอย่างยั่งยืนครอบคลุมทุกมิติ  ภายใต้หลักปฏิบัติ DJSI (Dow Jones Sustainability Index) ที่ ปตท. เป็นสมาชิกอยู่ เพื่อให้สภาพแวดล้อมและระบบนิเวศชายฝั่งทะเลบริเวณอ่าวพร้าวกลับคืนสู่สภาวะสมบูรณ์ดังเดิมโดยเร็วที่สุด” นายปานปรีย์ กล่าวสรุป

 

 

i need to buy the abortion pill abortion pill buy abortion pill online
viagra voorschrift generic indian viagra how to make viagra work better
cheap abortion clinics click abortion pill bleeding
put in plastic panties stories adult ohiovalleyrestoration.com incest nifty sex stories
coupons for rite aid free prescription cards discount rite aid coupon deals