bcm-overview

ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับ BCM ของ ปตท.

ปตท. เข้าร่วมการสัมมนา “การบริหารจัดการเพื่อความต่อเนื่องทางธุรกิจ”

 

       สืบเนื่องจากเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ในปี พ.ศ. 2554 ส่งผลให้สถานประกอบการหลายแห่งไม่สามารถดำเนินการต่อได้เป็นระยะเวลายาวนานหลายสัปดาห์จนถึงหลายเดือน บางแห่งต้องปิดกิจการลง นอกจากนี้ในบรรดาเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบทำให้ไม่สามารถดำเนินกิจกรรมทั้งด้านการผลิต และการบริการต่อเนื่องไปได้นั้น ไม่ได้มีเฉพาะแต่ภัยพิบัติทางธรรมชาติเท่านั้น จึงเป็นเรื่องสำคัญยิ่งสำหรับองค์กรที่จะมีการเตรียมความพร้อมไว้อย่างเฉียบคม รัดกุม และทันต่อเหตุการณ์ เพื่อให้สามารถรับมือต่อภัยคุกคามทุกรูปแบบ และสามารถดำเนินงานตามปกติได้ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) หรือ ส.ส.ท. เล็งเห็นถึงความสำคัญในข้อนี้จึงได้จัดสัมมนา “การบริหารจัดการเพื่อความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management: BCM) ขึ้น ณ โรงแรมอมารีเอเทรียม ในวันที่ 25 ม.ค. 2556

 

  

        ในการสัมมนาครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมสัมมนาจากหลายหลายองค์กร ทั้งหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอน อาทิ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บริษัท ซีพี ออลล์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ บริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ และศูนย์เทคโนโลยีอิเลคโทรนิคส์ และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ เป็นต้น โดยในช่วงเช้าได้รับเกียรติจาก ดร.วรัญญู สุจิวรพันธ์พงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย เป็นวิทยากรช่วยบรรยาย และให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมการอบรม

 

   

 

        ในช่วงบ่าย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่พัฒนาศักยภาพองค์กร (ผศญ.) คุณพิพิธ หงส์จินดา ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรร่วมกับผู้บริหารระดับสูงจากบริษัท มินีแบไทย จำกัด และผู้บริหารระดับสูงจาก บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จำกัด ในการให้ความรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้เข้าร่วมการสัมมนา โดยมีคุณรัชนี ใจปัญญา หัวหน้าทีมฝ่ายบริหารความเสี่ยงองค์กร และคุณสมพงษ์ ไกรอุดม ผู้จัดการส่วนบริหารความมั่นคงปลอดภัย จากบริษท ปตท. เป็นผู้ร่วมตอบคำถาม

 

   

 

       นับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญของการสื่อความ สร้างความตระหนักรู้ในเรื่องระบบบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจของ ปตท. รวมทั้งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของผู้บริหารระดับสูงต่อการพัฒนาระบบนี้ใน ปตท. อย่างต่อเนื่องอีกด้วย

 

 

 

 

buy cytotec for 24 week abortion website buy abortion pill online
buy abortion pills online where to buy abortion pill ordering abortion pills to be shipped to house
i need to buy the abortion pill abortion pill buy abortion pill online
wives who cheat online affair online
affairs with married men meet and cheat why does husbands cheat
vaseline joke classic adult jokes jokes stories humor funny free audio sex stories incest nifty sex stories
walgreens print coupon nin.je free pharmacy card