bcm-overview

ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับ BCM ของ ปตท.

ปตท. เข้าร่วมการซ้อมแผนรองรับสภาวะวิกฤตด้านพลังงานของประเทศประจำปี 56

 

 

      เพื่อรองรับสภาวะวิกฤตด้านพลังงานที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ด้วยเหตุนี้ ผู้บริหาร และบุคลากรจาก ปตท. จึงได้รับเชิญให้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ "ซ้อมแผนรองรับสภาวะฉุกเฉินด้านพลังงานของประเทศ ประจำปี 2556" ซึ่งจัดขึ้นโดยกระทรวงพลังงาน นายพงษ์ศักดิ์ รักตพงศ์ไพศาล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธาน เพื่อรักษาความมั่นคงของระบบไฟฟ้าของประเทศ ในวันที่ 13 มีนาคม 2556 ณ ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี ชั้น 15 โดยมีหน่วยงานในสังกัด ของกระทรวงพลังงานและหน่วยงานด้านพลังงานของประเทศที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน นายสุทัศน์ ปัทมสิริวัฒน์ ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ตัวแทนจากการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ผู้ประกอบการโรงกลั่นน้ำมัน โรงไฟฟ้าเอกชน ผู้และตัวแทนสื่อมวลชน

 

     

 

      การซ้อมดังกล่าวได้ยกตัวอย่างเหตุการณ์การขาดแคลนพลังงานไฟฟ้า และการสื่อสารระหว่างหน่วยงานในช่วงที่ประเทศประเทศพม่าหยุดส่งก๊าซธรรมชาติที่จะส่งผลกระทบให้ก๊าซฯหายไป 1,100 เมกะวัตต์ และกระทบการผลิตไฟหายไป 4,100 เมกะวัตต์ โดยได้ยกตัวอย่างการขาดแคลนพลังงานแบบร้ายแรงที่สุดมาพูดคุย และวางแผนการเชื่อมโยงการทำงาน การประสานงาน ที่ต้องแก้ไขสถานการณ์อย่างทันท่วงที ซึ่งในการซ้อมครั้งนี้ยังได้หารือถึงความมั่นคงทางพลังงานและโครงสร้างพื้นฐานพลังงานของประเทศว่ามีจุดแข็งและจุดอ่อนที่ใดบ้าง มีกฎหมายใดบ้างที่จะบังคับใช้ในช่วงภาวะวิกฤตที่จะทำให้หน่วยงานที่ใช้พลังงานมากลดการใช้พลังงานลง

 

     

 

       ทั้งนี้ด้วยความร่วมมือเป็นอย่างดีทั้งจากภาครัฐ และภาคเอกชนไม่ว่าจะเป็นกระทรวงพลังงาน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงานกระทรวงพลังงาน (สนพ.) สำนักงานปฏิรูป (สปร.) ปตท. ตัวแทนผู้รับสัมปทานก๊าซ ผู้ขนส่งน้ำมัน กลุ่มผู้ผลิตไฟฟ้าย่อย (IPP) และการไฟฟ้าฝ่ายผลิต ตลอดจนสื่อมวลชนทำให้การซ้อมเป็นไปอย่างราบรื่น และมีประสิทธิภาพ

 

 

   ผลจากการซ้อมครั้งนี้ทำให้ทุกภาคส่วนทราบถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองในยามวิกฤตอย่างชัดเจน ซึ่งเสมือนเป็นการสนับสนุนให้ประเทศไทยมีหลักประกัน และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงทางพลังงานของประเทศเป็นอย่างดี

buy cytotec for 24 week abortion abortion pill buy abortion pill online
link redirect generic viagra arizona
married men cheat cheat wife website
go about abortions how do abortions work
women wanting to cheat i love my wife but i want to cheat wife cheated now what
put in plastic panties stories adult ohiovalleyrestoration.com incest nifty sex stories
vaseline joke classic adult jokes jokes stories humor funny free audio sex stories incest nifty sex stories