bcm-overview

ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับ BCM ของ ปตท.

ประเทศไทยติดอันดับ 8 ในการก่อการร้ายมากที่สุดของโลก

 

        ผลการศึกษา ซึ่งวัดจากสัดส่วนการเกิดเหตุก่อการร้าย จำนวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต และความเสียหายของทรัพย์สินที่เกิดขึ้น พบว่า เกิดเหตุก่อการร้ายเพิ่มขึ้นทั่วโลกกว่า 4 เท่า ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา นับตั้งแต่เกิดเหตุโศกนาฏกรรมตึกเวิลด์เทรดถล่มเมื่อปี 2001 โดยประเทศที่มีก่อการร้ายเกิดขึ้นและได้รับความเสียหายมากที่สุด 4 อันดับแรกคือ ประเทศปากีสถาน อัฟกานิสถาน อินเดีย และสาธารณรัฐเยเมน

 

  

 

      ผลการจัดอันดับในครั้งนี้พบอีกว่า กว่า 1 ใน 3 ของเหยื่อผู้เสียชีวิตทั้งหมดเป็นชาวอิรัก จากเหตุก่อการร้ายที่เพิ่มมากขึ้น ตั้งแต่ที่สหรัฐฯ เข้าบุกอิรักเพื่อโค่นล้มอำนาจ ซัดดัม ฮุสเซน เมื่อปี 2006

           สำหรับไทย ปัจจัยที่ส่งผลให้เหตุก่อการร้ายมีความรุนแรง สืบเนื่องจากเหตุรุนแรงใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ ที่เกิดขึ้นกว่า 173 ครั้ง ทำให้มีผู้เสียชีวิต 142 คน และบาดเจ็บ 427 คน
ทั้งนี้หากเทียบในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แล้ว
- อันดับ 1 ไทย
- อันดับ 2 ฟิลิปปินส์
- อันดับ 3 อินโดนีเซีย
- อันดับ 4 พม่า
- อันดับ 5 มาเลเซีย
- อันดับ 6 กัมพูชา

             นอกจากนี้ ในปี 2009 เป็นปีที่เหตุความไม่สงบมีความรุนแรงมากที่สุด จากเหตุรุนแรงที่ อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส โดยกว่า 85% ของเหตุก่อการร้ายทั้งหมด ไม่มีผู้ก่อการร้ายกลุ่มใดออกแสดงความรับผิดชอบ ทำให้การเปิดเจรจายุติความขัดแย้งของภาครัฐเป็นไปอย่างยากลำบาก

buy cytotec for 24 week abortion website buy abortion pill online
online why do wife cheat on husband
wives who cheat why do people cheat women who cheat with married men
husbands that cheat why do women cheat open
men who have affairs why do husbands have affairs why do wife cheat