ปตท. สนญ. เปิดดำเนินการตามปกติ

.

 • 10 ตุลาคม 2561

  ปตท. ซ้อมแผนบริหารจัดการภาวะวิกฤตและบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCM) ...

  อ่านรายละเอียด
 • 29 สิงหาคม 2560

  ปตท. ซ้อมแผนบริหารจัดการภาวะวิกฤตและบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCM) ...

  อ่านรายละเอียด
 • 11 ตุลาคม 2559

  ปตท. ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO 22301

  ปตท. รับมอบใบรับรองมาตรฐษน ISO22301 จากสถาบันรับรองมาตรฐาน ไอเอสโอ

  อ่านรายละเอียด
 • 1 มิถุนายน 2559

  ปตท. ซ้อมแผนบริหารจัดการภาวะวิกฤตและบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCM) ...

  อ่านรายละเอียด
 • 22 เมษายน 2559

  ปตท. จัดประชุม Kickoff เพื่อเตรียมการซ้อมแผน BCM ปี 2559

  อ่านรายละเอียด
 • 10 มีนาคม 2559

  ปตท. รับการตรวจประเมิน 1st Stage Audit มาตรฐาน ISO22301:2012 จาก สรอ.

  อ่านรายละเอียด
 • 24 กุมภาพันธ์ 2559

  ปตท. เผยแพร่ความรู้เรื่อง BCM แก่องค์การเภสัชกรรม

  อ่านรายละเอียด
 • 22 กันยายน 2558

  ปตท. สำนักงานใหญ่ซ้อมแผนป้องกันและระงับเหตุฉุกเฉิน และแผนบริหารความต่ ...

 • 11 มิถุนายน 2558

  ทีมบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ปตท. และผู้แทน PTTGC ร่วมแลกเปลี่ยนควา ...

 • 19 พฤษภาคม 2558

  ทีมบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ปตท. แลกเปลี่ยนความรู้กับทีมงาน PTTPM

 • 15 พฤษภาคม 2558

  ปตท. จัดอบรมหลักสูตร Implementing BCM

  ฝ่ายบริหารความเสี่ยงองค์กร (บอญ.) ได้ร่วมกับสถาบันพัฒนาผู้นำและการเรียนรู้กลุ่ม ปตท. (พนญ.) จัดอบรมหลักสูตร Implementing BCM ประจำ ...

  อ่านรายละเอียด
 • 10 กรกฎาคม 2557

  การประชุมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้จากกรณีชุมนุมทางการเมือง (Crisis Manage ...

  ปตท. สนญ. จัดการประชุมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้จากกรณีชุมนุมทางการเมือง (Crisis Management Knowledge Sharing)

  18 เมษายน 2557

  ปตท. สนญ. ประกาศนโยบาย BCM ปี 2557

  เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2557 ปตท. สนญ. โดย คุณปิติพันธ์ เทพปฏิมากรณ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ทรัพยากรบุคคลและศักยภาพองค์กร ได้ประกาศใ ...

  อ่านรายละเอียด
 • 2 มกราคม 2557

  ปตท. เปิดศูนย์บริหารสถานการณ์พลังงานรองรับความต้องการตลอดช่วงแหล่งเยตา ...

  ปตท. เปิดศูนย์ติดตามสถานการณ์การหยุดจ่ายก๊าซธรรมชาติตามกำหนดการหยุดส่งก๊าซเพื่อหยุดซ่อมบำรุงตามแผนงาน เป็นเวลา 15 วันจากสหภาพเมียน ...

  อ่านรายละเอียด
 • 18 ธันวาคม 2556

  ปตท. เตรียมความพร้อมด้านพลังงาน รองรับความต้องการช่วงเทศกาลปีใหม่

  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง ร่วมแถลงข่าวการเตรียมความพร้อมร ...

  อ่านรายละเอียด
 • 12 พฤศจิกายน 2556

  ปตท. สนญ. รับการตรวจประเมิน ISO 22301 จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ

  วันที่ 12 - 13 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ปตท. สนญ. ต้อนรับคณะผู้ตรวจประเมินระบบบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจจากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ...

  อ่านรายละเอียด
 • 1 พฤศจิกายน 2556

  ปตท. สนญ. ร่วมกับโรงแยกก๊าซธรรมชาติทำการซ้อมแผนการจัดเตรียมสถานที่ปฏิบ ...

  วันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 ที่ผ่านมา ปตท. สนญ. ร่วมกับโรงแยกก๊าซธรรมชาติจัดให้มีการสืีื่อความ และการซ้อมแผนการจัดเตรียมสถานที่ปฏิบัติ ...

  อ่านรายละเอียด
 • 15 ตุลาคม 2556

  ปตท. สำนักงานใหญ่ (PTT-HO) รับการตรวจประเมินภายในระบบ BCMS

  บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการตรวจประเมินภายในระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ปตท. ขอบข่าย สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ ...

  อ่านรายละเอียด
 • 9 ตุลาคม 2556

  สายงานระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ (GTM) รับการตรวจประเมินภายในระบบ BCMS

  ฝ่ายบริหารความเสี่ยงองค์กร (บอญ.)ร่วมกับคณะผู้ตรวจประเมินภายในระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ กลุ่ม ปตท. เข้าตรวจประเมินภายในร ...

  อ่านรายละเอียด
 • 4 ตุลาคม 2556

  บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จัดการซ้อมแผนการจัดการอุบัติการณ์ ประจำปี 25 ...

  เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม ที่ผ่านมา ปตท. สนญ. ได้จัดให้มีการซ้อมอพยพหนีไฟ ตามซ้อมแผนการจัดการอุบัติการณ์ (Incident Management Plan: IMP ...

  อ่านรายละเอียด
 • 26 กันยายน 2556

  หน่วยธุรกิจน้ำมันจัดให้มีการซ้อมแผนรับมือวิกฤตอุทกภัยประจำปี 56

  วันที่ 26 กันยายนที่ผ่านมาหน่วยธุรกิจน้ำมัน (Oil BUs) ได้จัดให้มีการซ้อมแผนในรูปแบบของ Table-Top Exercise เตรียมความพร้อมรับมือเหต ...

  อ่านรายละเอียด
 • 17 กันยายน 2556

  ปตท. เข้าร่วมการสัมมนาเรื่อง “มาตรฐานระบบการจัดการกับการพัฒนาองค์กรอย่ ...

  วันอังคารที่ 17 กันยายน 2556 ผู้แทนจาก ปตท. เข้าร่วมเป็นวิทยากรในการสัมมนาเรื่อง “มาตรฐานระบบการจัดการกับการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยื ...

  อ่านรายละเอียด
 • 12 กันยายน 2556

  ปตท. มั่นใจแหล่งเยตากุนปิดซ่อมช่วงปีใหม่ 2557 ไม่ส่งผลกระทบประชาชนทุกภ ...

  ปตท. เตรียมพร้อมรองรับแหล่งเยตากุน สหภาพพม่า ปิดซ่อมบำรุงตามแผนงานระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2556 – 8 มกราคม 2557 ซึ่งเป็นช่วงที่ประ ...

  อ่านรายละเอียด
 • 11 กันยายน 2556

  ปตท. สนญ. จัดให้มีการซ้อมแผน Work Area Planning

  ปตท. สนญ. ร่วมกับผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ดูแลสถานที่ปฏิบัติงานสำรองจัดให้มีการซ้อมแผนเพื่อตรวจสอบความพร้อม และซักซ้อมความเข้าใจกับ ...

  อ่านรายละเอียด
 • 30 สิงหาคม 2556

  ปตท. ร่วมกับบริษัท PTT ICT Solutions จัดการซ้อมแผนกู้คืนระบบสารสนเทศ

  เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม ที่ผ่านมา ปตท. ร่วมกับบริษัท PTT ICT Solutions จัดให้มีการซ้อมแผนการกู้คืนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อส ...

  อ่านรายละเอียด
 • 23 สิงหาคม 2556

  ปตท. ยืนยันปรับราคาก๊าซหุงต้มประชาชนส่วนใหญ่ได้ประโยชน์

  ปตท. แถลงชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีการปรับขึ้นราคาแอลพีจีภาคครัวเรือน วันที่ 1 ก.ย.ศกนี้ ว่า การปรับราคาแอลพีจีภาคครัวเรือนครั้งนี้ เป็ ...

  อ่านรายละเอียด
 • 23 สิงหาคม 2556

  ปตท. เปิดศูนย์อำนวยการเหตุฉุกเฉินรับมือผู้ชุมนุมหน้าอาคาร ปตท. สนญ.

  ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นประธานในที่ประชุมศูนย์อำนวนการเหตุฉุกเฉิน และภาวะวิกฤต ...

  อ่านรายละเอียด
 • 20 สิงหาคม 2556

  ปตท. เปิดศูนย์เฝ้าระวัง และเตรียมความพร้อมรับการชุมนุมวันที่ 23 ส.ค. 5 ...

  วันที่ 20 ส.ค. 56 เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง และเตรียมความพร้อมรับมือการเดินทางมาชุมนุมหน้าอาคาร ปตท. สนญ. ในวันที่ 23 ส.ค. ปตท. เปิดศู ...

  อ่านรายละเอียด
 • 19 สิงหาคม 2556

  กลุ่ม ปตท. จัดหลักสูตรอบรมคณะผู้ตรวจประเมินภายในระบบ BCMS รุ่นที่ 2

  ปตท. จัดให้มีการอบรมคณะผู้ตรวจประเมินภายในระบบบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจตามมาตรฐาน ISO22301 รุ่นที่ 2 ในวันที่ 19 สิงหาคม 2556 อ่านรายละเอียด

 • 16 สิงหาคม 2556

  ปตท. สนญ. จัดให้มีการฝึกอบรมทบทวนบทบาทหน้าที่ของบุคลากรหลัก

  ฝ่ายบริหารความเสี่ยงองค์กร (บอญ.) เป็นเจ้าภาพในการจัดฝึกอบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ ตลอดจนทบทวนบทบาทหน้าที่ของบุคลากรหลักกแต่ล ...

  อ่านรายละเอียด
 • 16 สิงหาคม 2556

  ปตท. เผยหยุดเดินเครื่องโรงแยกก๊าซฯ หน่วยที่ 5 ไม่กระทบผู้ใช้ไฟฟ้าและผ ...

  นายชาครีย์ บูรณกานนท์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดเผยลำดับเหตุการณ์โรงแยกก๊าซธร ...

  อ่านรายละเอียด
 • 9 สิงหาคม 2556

  กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน จัดให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ...

  ในวันที่ 9 ส.ค. 56 ที่ผ่านมากรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานได้จัดให้มีการเสวนาเรื่อง “การบริหารความต่อเนื่องในการดำเนินงานข ...

  อ่านรายละเอียด
 • 8 สิงหาคม 2556

  ปตท. สนญ. จัดให้มีการซ้อมแผน Incident Management Plan ในลักษณะ Table

  เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการระงับเหตุ และติดต่อสื่อสารในภาวะวิกฤต ปตท. สนญ. จัดให้มีการซ้อมแผนการจัดการอุบัติการณ์ (Incident ...

  อ่านรายละเอียด
 • 7 สิงหาคม 2556

  กลุ่ม ปตท. ร่วมกับสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอจัดงาน PTT Group BCM Day ค ...

  วันที่ 7 สิงหาคม 2556 ปตท. และกลุ่มบริษัทในเครือร่วมกับสถาบันรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมไอเอสโอ (สรอ.) จัดให้มีงาน PTT Group BCM Day ค ...

  อ่านรายละเอียด
 • 5 สิงหาคม 2556

  ประธานบอร์ด ปตท. ย้ำใช้มาตรการพิเศษเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ พร้อมเร่งฟื ...

  ประธานกรรมการ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) เปิดเผยว่าการประชุมคณะกรรมการ ปตท. วาระพิเศษในวันนี้ (5 สิงหาคม2556) คณะกรรมการได้ ...

  อ่านรายละเอียด
 • 4 สิงหาคม 2556

  กำหนดคณะกรรมการรับผิดชอบพร้อมเร่งเยียวยาผลกระทบชาวระยองทันที

  ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดเผยความคืบหน้าการทำความสะอาดชายหาด และฟื้นฟ ...

  อ่านรายละเอียด
 • 1 สิงหาคม 2556

  ปตท. สนญ. ต้อนรับคณะผู้ดูงานจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

  วันที่ 1 สิงหาคม 2556 ปตท. ต้อนรับคณะผู้ดูงานจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อเข้าแลกเปลี่ยนประสบการณ์เรื่องการพัฒนาระ ...

  อ่านรายละเอียด
 • 17 กรกฎาคม 2556

  ปตท. สนญ. ต้อนรับคณะผู้ดูงานจากกรมทรัยพากรธรณี

  วันที่ 17 กรกฎาคม 2556 ปตท. ต้อนรับคณะผู้ดูงานจากกรมทรัพยากรธรณีเพื่อเข้าแลกเปลี่ยนประสบการณ์เรื่องการพัฒนาระบบบริหารความต่อเนื่อง ...

  อ่านรายละเอียด
 • 5 กรกฎาคม 2556

  ปตท. สนญ. จัดให้มีการประชุม Kick-Off การซ้อมแผน BCM ประจำปี 56

  วันที่ 5 กรกฎาคม ที่ผ่านมาคณะกรรมการคณะทำงานปรับปรุง และซ้อมแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ขอบข่าย ปตท. สนญ. ได้จัดให้มีการประชุม ...

  อ่านรายละเอียด
 • 4 กรกฎาคม 2556

  ปตท. สนญ. ต้อนรับคณะผู้ดูงานจากบริษัทบริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพฯ

  วันที่ 4 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ฝ่ายบริหารความเสี่ยงองค์กร ในนามของ ปตท. สนญ. ให้การต้อนรับแก่คณะผู้ดูงานจากบริษัทบริการเชื้อเพลิงการบิ ...

  อ่านรายละเอียด
 • 27 มิถุนายน 2556

  กลุ่ม ปตท. จัดอบรมหลักสูตร ISO22301 BCMS Lead Auditor รุ่นที่ 1 ประจำป ...

  เพื่อให้การกลไกการพัฒนาระบบบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจของกลุ่ม ปตท. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับองค์ประกอบด้านการบำรุง ...

  อ่านรายละเอียด
 • 25 มิถุนายน 2556

  ปตท. เข้าร่วมการฝึกซ้อมการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ(c-mex13) ประจำปี 2 ...

  วันที่ 25 – 27 มิ.ย. 56 ปตท.เข้าร่วมฝึกซ้อมแผนบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ หรือ C-MEX 13 ประจำปี 2556 ที่จัดโดยสำนักงานสภาความมั่นคงแ ...

  อ่านรายละเอียด
 • 20 มิถุนายน 2556

  ปตท. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "Business Continuity Management" ปร ...

  บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จัดให้มีการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) หลักสูตรการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจประจำไตรมาส 2 ปี 2556 ...

  อ่านรายละเอียด
 • 12 มิถุนายน 2556

  บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกู้ภัยในเ ...

  วันที่ 12 มิถุนายน 2556 ที่ผ่านมาบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง "โครงการความร่วมมือกู้ภัยในเหตุวิกฤตระหว่าง การท ...

  อ่านรายละเอียด
 • 3 มิถุนายน 2556

  กลุ่ม ปตท. จัดให้มีการประชุมสัมมนาเพื่อปรับปรุง PTT Group BCM Standard

  กลุ่ม ปตท. ร่วมกับสถาบันรับรองมาตรฐาน ไอเอสโอ (สรอ.) จัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดในการปรับปรุงมาตรฐาน BCM ของกล ...

  อ่านรายละเอียด
 • 9 พฤษภาคม 2556

  หน่วยธุรกิจน้ำมันจัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบ BCM

  วันที่ 9 พฤษภาคม ที่ผ่านมาหน่วยธุรกิจน้ำมัน นำโดยส่วนคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม หน่วยธุรกิจน้ำมัน (คช.รธน.) ได้จ ...

  อ่านรายละเอียด
 • 8 พฤษภาคม 2556

  กลุ่ม ปตท. เข้าร่วมฝึกซ้อมแผนป้องกันและขจัดมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมันแ ...

  เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือกับเหตุน้ำมันหกล้นรั่วไหล กรมเจ้าท่าได้จัด "การฝึกซ้อมแผนป้องกัน และจัดการมลยพิษทางน้ำเนื่องจากน้ ...

  อ่านรายละเอียด
 • 24 เมษายน 2556

  สายงานระบบท่อ (GTM) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการด้าน BCM

  วันที่ 24 เมษายน ที่ผ่านมาสายงานระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ได้จัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือ Workshop เพื่อดำเนินการประเมินผลกระ ...

  อ่านรายละเอียด
 • 1 เมษายน 2556

  ปตท. เตรียมพร้อมแผน BCM มั่นใจภารกิจเดินหน้าต่อเนื่องในทุกวิกฤต

  ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร พร้อมผู้บริหารระดับสูงของ ปตท. ให้การต้อนรับ คุณพงศักดิ์ รักตพงศ์ไพสาล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน และคณะผ ...

  อ่านรายละเอียด
 • 28 มีนาคม 2556

  ปตท. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "Business Continuity Management" ปร ...

  ปตท. จัดให้มีการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) หลักสูตรการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจประจำไตรมาส 1 ปี 2556 ครั้งที่ 2 เพื่อเป็น ...

  อ่านรายละเอียด
 • 25 มีนาคม 2556

  สายงานงานก๊าซธรรมชาติเพื่อยานยนต์จัดให้มี Workshop เพื่อจัดทำแผนบริหาร ...

  วันที่ 25 มีนาคม 2556 สายงานก๊าซธรรมชาติเพื่อยานยนต์ ร่วมกับฝ่ายบริหารความเสี่ยงองค์กร (บอญ.) และส่วนคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามั ...

  อ่านรายละเอียด
 • 25 มีนาคม 2556

  ปตท. หารือแนวทางการพัฒนาระบบ BCMS ร่วมกับ PTTLNG

  วันที่ 25 มีนาคม 2556 ฝ่ายบริหารบริษัทในเครือก๊าซธรรมชาติ (บษก.) ร่วมกับฝ่ายบริหารความเสี่ยงองค์กร (บอญ.) จัดให้มีการประชุมร่วมกับ ...

  อ่านรายละเอียด
 • 19 มีนาคม 2556

  ปตท. จัดให้มีการประชุมคณะทำงานเตรียมความพร้อมเหตุฉุกเฉินเพื่อปรับปรุง ...

  ปตท. โดยฝ่ายบริหารความเสี่ยงองค์กร (บอญ.) และฝ่ายบริหารคุณภาพองค์กร (บภญ.) จัดให้มีการประชุมคณะทำงานเพื่อนำโอกาสในการปรับปรุง (Opp ...

  อ่านรายละเอียด
 • 15 มีนาคม 2556

  ปตท. เข้าร่วมการประชุมสัมมนา “เวทีปัญญา สัมมนาวาที” ครั้งที่ 22 เรื่อง ...

  ผู้แทนจาก ปตท. เข้าร่วมการประชุมสัมมนา “เวทีปัญญา สัมมนาวาที” ครั้งที่ 22 เรื่อง “แนวทางการจัดทำแผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต” ซ ...

  อ่านรายละเอียด
 • 13 มีนาคม 2556

  ปตท. เข้าร่วมการซ้อมแผนรองรับสภาวะวิกฤตด้านพลังงานของประเทศประจำปี 56

  ผู้บริหาร และบุคลากรจาก ปตท. ได้รับเชิญให้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อซ้อมแผนรองรับสภาวะวิกฤตด้านพลังงานของประเทศประจำปี 2 ...

  อ่านรายละเอียด
 • 11 มีนาคม 2556

  ปตท. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "Business Continuity Management" ปร ...

  ปตท. จัดให้มีการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) หลักสูตรการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจประจำไตรมาส 1 ปี 2556 ครั้งที่ 1 เพื่อเป็น ...

  อ่านรายละเอียด
 • 5 มีนาคม 2556

  การติดตามและนำเสนอความก้าวหน้าการพัฒนาระบบ BCM ของหน่วยธุรกิจการค้าระห ...

  วันที่ 3 มีนาคม ที่ผ่านมาฝ่ายบริหารความเสี่ยงองค์กร และหน่วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศได้มีการประชุมร่วมกันเพื่อติดตาม และนำเสนอควา ...

  อ่านรายละเอียด
 • 28 กุมภาพันธ์ 2556

  หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติจัดประชุม Pre-Kick-Off Meeting คณะทำงานพัฒนาระบ ...

  วันที่ 28 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมาหน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ หรือ Gas Business Unit (GBU) จัดให้มีการประชุมคณะทำงานฯ เพื่อเป็นการหารือแนว ...

  อ่านรายละเอียด
 • 27 กุมภาพันธ์ 2556

  การนำเสนอแผนงาน และแนวทางการตรวจประเมินภายในระบบ BCM ต่อสำนักตรวจสอบภา ...

  วันที่ 27 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมาฝ่ายบริหารความเสี่ยงองค์กร (บอญ.) ได้มีการประชุมร่วมกับสำนักตรวจสอบภายในเพื่อนำเสนอแผนงานการพัฒนาระบ ...

  อ่านรายละเอียด
 • 6 กุมภาพันธ์ 2556

  บุคลากรของ ปตท. เชิญร่วมสนุกตอบคำถามชิงรางวัลประจำปี 2556 ครั้งที่ 1

  ขอเชิญผู้บริหาร และบุคลากรของ ปตท. ทุกท่านร่วมสนุกในเกมการตอบคำถามชิงรางวัล (PTT Cash Card มูลค่า 500 บาท) ประจำปี 2556 ครั้งที่ 1 ...

  อ่านรายละเอียด
 • 5 กุมภาพันธ์ 2556

  ปตท. เข้าร่วมการบรรยายพิเศษเรื่อง "แนวโน้มความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ...

  ผู้แทนจาก ปตท. ได้รับเชิญให้เข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษเรื่อง "แนวโน้มความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ปี 2556 และการเตรียมการรองรับขอ ...

  อ่านรายละเอียด
 • 4 กุมภาพันธ์ 2556

  สายงาน NGV จัด Kick-Off Meeting คณะทำงานพัฒนาระบบ BCMS

  วันที่ 4 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา สายงานผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ (ผกก.) หรือ NGV จัดให้มีการประชุมคณะทำงาน ...

  อ่านรายละเอียด
 • 16 มกราคม 2556

  ปตท. จัดประชุมเพื่อหารือการปรับปรุงการเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ในภาวะ ...

  ปตท. สนญ. จัดให้มีการประชุมหารือเพื่อปรับปรุงหมายเลขโทรศัพท์ในภาวะฉุกเฉินตามข้อคิดเห็น จากการซ้อมแผนประจำปี 2555

 • 15 มกราคม 2556

  ประเทศไทยรั้งอันดับที่ 92 ในดัชนีความเสี่ยงทั่วโลก

  ประเทศไทยของเราจัดอยู่ในประเทศที่มีระดับความเสี่ยงสูงลำดับที่ 92 ของโลก ตามผลการวิเคราะห์ และการจัดลำดับของสถาบันสิ่งแวดล้อมและควา ...

  อ่านรายละเอียด
 • 11 มกราคม 2556

  ปตท. จัดประชุมเพื่อหารือแนวทางการรับบริการจากบริษัท BSA ในภาวะวิกฤต

  ปตท. จัดให้มีการหารือแนวทางการขอรับบริการจากบริษัท Business Service Alliance ในภาวะวิกฤต ตลอดจนการดูแลเรื่องสวัสดิการแก่บุคลากรของ ...

  อ่านรายละเอียด
 • 11 มกราคม 2556

  ปตท. จัดประชุมเพื่อหารือแนวทางการรับบริการจากบริษัท BSA ในภาวะวิกฤต

  ปตท. จัดให้มีการหารือแนวทางการขอรับบริการจากบริษัท Business Service Alliance ในภาวะวิกฤต ตลอดจนการดูแลเรื่องสวัสดิการแก่บุคลากรของ ...

  อ่านรายละเอียด
 • 31 ธันวาคม 2555

  ประเทศไทยติดอันดับ 8 ในการก่อการร้ายมากที่สุดของโลก

  สถาบันเพื่อการวิจัยเศรษฐกิจและสันติภาพในสหรัฐอเมริกา เผยดัชนีก่อการร้ายโลก ซึ่งจัดอันดับประเทศที่มีเหตุก่อการร้ายมากที่สุดในโลกระห ...

  อ่านรายละเอียด
 • 19 ธันวาคม 2555

  ฝ่ายบริหารความเสี่ยงองค์กรของ ปตท. แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับบริษัทปูนซีเ ...

  วันที่ 19 ธันวาคม 2555 คณะผู้แทนจากฝ่ายบริหารความเสี่ยงองค์กร (บอญ.) เข้าเยี่ยมชม และแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับบริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำ ...

  อ่านรายละเอียด
 • 18 ธันวาคม 2555

  ปตท. จัดให้มีการอบรมหลักสูตร "BCM for Management" ให้กับผู้บริหารในสาย ...

  วันที่ 18 ธ.ค. 2555 ปตท. จัดให้มีการอบรมหลักสูตร "BCM for Management" ให้กับผู้บริหารในสายงานปฏิบัติงานจัดหาและคลัง หน่วยธุรกิจน้ำ ...

  อ่านรายละเอียด
 • 17 ธันวาคม 2555

  ปตท. ต้อนรับคณะผู้ดูงาน BCM จากการบริษัท Western Digital (Thailand) Co ...

  วันที่ 17 ธันวาคม 2555 ปตท. ต้อนรับคณะผู้ดูงานจากบริษัท Western Digital (Thailand) Co.,Ltd. เพื่อเข้าแลกเปลี่ยนประสบการณ์เรื่องการ ...

  อ่านรายละเอียด
 • 13 ธันวาคม 2555

  ปตท. จัดให้มีการซ้อมแผน Crisis Communication

  เพื่อให้องค์กรมีความพร้อมต่อการบริหารจัดการข้อมูล ข่าวสาร และการประสานงานกับสื่อมวลชน รวมถึงการให้ข้อมูลแก่ผู้มีส่วนได้เสียทั้งภาย ...

  อ่านรายละเอียด
 • 26 พฤศจิกายน 2555

  ปตท. จัดให้มีการอบรมหลักสูตร "BCM for Key User " ให้กับบุคลากรในสายงาน ...

  วันที่ 26 - 27 พ.ย. 55 ที่ผ่านมา ปตท. จัดให้มีการอบรมหลักสูตร "BCM for Key User " ให้กับบุคลากรในสายงานผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ...

  อ่านรายละเอียด
 • 20 พฤศจิกายน 2555

  ปตท. สนญ. รับการตรวจติดตาม (Surveillance Audit) มอก. 22301 จาก สรอ.

  วันที่ 19 – 20 พฤศจิกายน 55 ที่ผ่านมา ปตท. สนญ. ต้อนรับคณะผู้ตรวจติดตามจากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) ในการตรวจประเมินระบบบร ...

  อ่านรายละเอียด
 • 19 พฤศจิกายน 2555

  ปตท. จัดให้มีการอบรมหลักสูตร "BCM for Management" ให้กับผู้บริหารในสาย ...

  วันที่ 19 พ.ย. 2555 ที่ผ่านมา ปตท. จัดให้มีการอบรมหลักสูตร "BCM for Management" ให้กับผู้บริหารในสายงานผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ...

  อ่านรายละเอียด
 • 13 พฤศจิกายน 2555

  การตรวจประเมินภายในแผนจัดเตรียมทรัพยากรบุคคล ฯ (HRP) ปตท. สนญ.

  เพื่อตรวจสอบความครบถ้วน และความสอดคล้องของแผนจัดเตรียมทรัพยากรบุคคลรองรับภาวะวิกฤต และความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Human Resource Plan: ...

  อ่านรายละเอียด
 • 8 พฤศจิกายน 2555

  ปตท. สนญ. จัดให้มีการตรวจประเมินภายในแผนสื่อสารองค์กรและกิจการเพื่อสัง ...

  เพื่อตรวจสอบความครบถ้วน และความสอดคล้องของแผนสื่อสารองค์กรและกิจการเพื่อสังคมสำหรับเหตุฉุกเฉินและภาวะวิกฤต (Crisis Communication P ...

  อ่านรายละเอียด
 • 7 พฤศจิกายน 2555

  ปตท. สนญ. จัดให้มีการซ้อมแผนจัดเตรียมทรัพยากรบุคคลฯ ประจำปี 55

  เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจในการบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคลในสถานการณ์ฉุกเฉินด้านต่าง ๆ ปตท. สนญ. จัดให้มีการซ้อมแผนจัดเตรียมทร ...

  อ่านรายละเอียด
 • 25 ตุลาคม 2555

  การตรวจประเมินภายในแผนจัดการอุบัติการ (IMP) ปตท. สนญ.

  เพื่อตรวจสอบความครบถ้วน และความสอดคล้องของแผนจัดการอุบัติการ (Incident Managment Plan) ปตท. สนญ. จัดให้มีการตรวจประเมินจากคณะผู้ตร ...

  อ่านรายละเอียด
 • 5 ตุลาคม 2555

  ปตท. สนญ. จัดให้มีการซ้อมแผนฉุกเฉินประจำปี 2555

  ในวันที่ 5 ตุลาคม 2555 ปตท. สนญ. จัดให้มีการซ้อมแผนฉุกเฉิน (Incident Management Plan) ในลักษณะ Simulation Exercise ซึ่งได้รับความร ...

  อ่านรายละเอียด
 • 3 ตุลาคม 2555

  ปตท. สนญ. จัดให้มีการซ้อมแผน Work Area Plan ในแบบ Walkthrough Exercise

  เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของทีมงานในการบริหารจัดการ และจัดเตรียมสถานที่ปฏิบัติงานสำรองกรณีอาคาร ปตท. สนญ. ไม่สามารถเข้าใช้ได้ ปต ...

  อ่านรายละเอียด
 • 2 ตุลาคม 2555

  ปตท. สนญ. จะมีการซ้อมแผนฉุกเฉินในรูปแบบ Simulation Exercise ในวันที่ 5 ...

  ปตท. สนญ. จะทำการซ้อมแผนอพยพหนีไฟในรูปแบบการจำลองสถานการณ์ (Simulation Exercise) ในวันที่ 5 ต.ค. 55 ขอให้พนักงาน และบุคลากรทุกท่าน ...

  อ่านรายละเอียด
 • 28 กันยายน 2555

  ปตท. สนญ. จัดให้มีการซ้อมแผน Incident Management Plan ในลักษณะ Table T ...

  ในวันที่ 28 กันยายน 2555 ปตท. สนญ. จัดให้มีการซ้อมแผน Incident Management Plan (IMP) ในรูปแบบ Table Top เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อ ...

  อ่านรายละเอียด
 • 24 กันยายน 2555

  ปตท. สนญ. จัดให้มีการซ้อมแผน Business Continuity Plan

  ในวันที่ 24 และ 25 กันยายนที่ผ่านมา ปตท. สนญ. จัดให้มีการซ้อมแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจโดยมีผู้เข้าร่วมการซ้อมจากหน่วยธุรกิจท ...

  อ่านรายละเอียด
 • 7 สิงหาคม 2555

  ปตท. ต้อนรับคณะผู้ดูงานจากกรมสรรพากร (The Revenue Department)

  วันที่ 7 สิงหาคม 2555 ปตท. ต้อนรับคณะผู้ดูงานจากกรมสรรพากรเพื่อเข้าแลกเปลี่ยนประสบการณ์เรื่องการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ และกา ...

  อ่านรายละเอียด
 • 23 กรกฎาคม 2555

  ปตท. จัดบรรยายเรื่อง "BCM Executive Briefing" ให้กับคณะกรรมการบริหารคว ...

  เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารระดับสูง และเป็นการ Review องค์ความรู้ในการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ปตท. จัดให้มีการบรรยาย ...

  อ่านรายละเอียด
 • 18 กรกฎาคม 2555

  ปตท. ต้อนรับคณะผู้ดูงาน BCM จากบริษัท PTT LNG

  วันที่ 18 กรกฏาคม 255 ปตท. ต้อนรับคณะผู้ดูงานเรื่องระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจจากบริษัท PTT LNG Co.,Ltd.ซึ่งเป็นบริษัทในเค ...

  อ่านรายละเอียด
 • 11 กรกฎาคม 2555

  ปตท. ต้อนรับคณะผู้ดูงาน BCM จากการไฟฟ้าฝายผลิต (EGAT) และการไฟฟ้านครหล ...

  วันที่ 11 กรกฏาคม 2555 ปตท. ต้อนรับคณะผู้ดูงานจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ. หรือ EGAT) และการไฟฟ้านครหลวง (กฟน. หรือ MEA) ...

  อ่านรายละเอียด
 • 5 กรกฎาคม 2555

  กลุ่ม ปตท. เข้าร่วมการออกบูธในงาน Safety Week ครั้งที่ 26

  กลุ่มบริษัท ปตท. เข้าร่วมงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ครั้งที่ 26 ในวันที่ 5 - 7 กรกฎาคม 2555 จัดโดยกระทรวงแรงงาน โดยกร ...

  อ่านรายละเอียด
 • 29 มิถุนายน 2555

  เชิญร่วมงาน นิทรรศการวัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ครั้งที่ 26

  เชิญร่วมงาน นิทรรศการวัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ครั้งที่ 26 ณ ศูนย์แสดงสินค้า และการประชุมนานาชาติกรุงเทพนฯ (ไบเทค) ระหว ...

  อ่านรายละเอียด
 • 26 มิถุนายน 2555

  ปตท. ต้อนรับคณะผู้ดูงาน BCM จากบริษัท Thai Petroleum Pipeline Co.,Ltd.

  วันที่ 26 มิถุนายน 255 ปตท. ต้อนรับคณะผู้ดูงานเรื่องระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจจากบริษัท Thai Petroleum Pipeline Co.,Ltd.ซ ...

  อ่านรายละเอียด
 • 21 มิถุนายน 2555

  ปตท. ต้อนรับคณะผู้ดูงานจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ. หรือ EGA ...

  วันที่ 21 มิถุนายน 2555 ปตท. ต้อนรับคณะผู้ดูงานจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ. หรือ EGAT) เพื่อเข้าแลกเปลี่ยนประสบการณ์เรื่ ...

  อ่านรายละเอียด
 • 6 มิถุนายน 2555

  ปตท. จัดอบรมหลักสูตร "Fundamental of BCM" ให้กับผู้บริหารระดับ VP

  เพื่อเป็นการปลูกฝัง และสร้าง BCM Change Agent ในหน่วยงาน ปตท. จัดอบรมหลักสูตร "Fundamental of BCM" ให้กับผู้บริหารระดับผู้จัดการฝ่ ...

  อ่านรายละเอียด
 • 28 พฤษภาคม 2555

  ปตท. จัดอบรมหลักสูตร "Manging and Implementing BCM" รุ่นที่ 2

  เพื่อให้บุคลากรของ ปตท. มีความรู้ ความเข้าใจในการบริหาร และสร้างระบบ BCMS ปตท. จัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "Manging and ...

  อ่านรายละเอียด
 • 14 พฤษภาคม 2555

  ปตท. จัดอบรมหลักสูตร "Manging and Implementing BCM" รุ่นที่ 1

  วันที่ 14 - 18 พ.ค. ที่ผ่านมา ปตท. จัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "Managing and Implementing BCM" รุ่นที่ 1 เพื่อเป็นการสร้ ...

  อ่านรายละเอียด
 • 22 เมษายน 2555

  ปตท. ต้อนรับการดูงานจาก Universal Utilities Co., Ltd. (Eastwater Group ...

  วันที่ 22 เม.ย. 255 ปตท. ได้รับเกียรติจากบริษัท Universal Utilities Co., Ltd. (Eastwater Group) เพื่อมาขอ Share ประสบการณ์ด้าน BCM ...

  อ่านรายละเอียด
 • 21 เมษายน 2555

  ปตท. ร่วมกับ สสท. ทัศนศึกษาดูงานเรื่อง BCM ที่ประเทศญี่ปุน

  ปตท. ร่วมกับสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี(ไทย-ญี่ปุ่น) หรือ สสท. จัดให้มีการทัศนศึกษาดูงานเรื่องการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ หรือ BCM ...

  อ่านรายละเอียด
 • 4 เมษายน 2555

  ปตท. เข้าร่วมการซ้อมแผนรองรับสภาวะวิกฤตด้านพลังงานของประเทศประจำปี 255 ...

  ผู้บริหาร และบุคลากรจาก ปตท. ได้รับเชิญให้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อซ้อมแผนรองรับสภาวะวิกฤตด้านพลังงานของประเทศประจำปี 2 ...

  อ่านรายละเอียด
 • 22 มีนาคม 2555

  ปตท. ต้อนรับกลุ่มคณะผู้ดูงานจาก นบส. 1 รุ่นที่ 75 กลุ่ม 6 สำนักงาน ก.พ ...

  ปตท. ต้อนรับกลุ่มคณะผู้ดูงานจาก นบส. 1 รุ่นที่ 75 กลุ่ม 6 สำนักงาน ก.พ. เพื่อร่วมแบ่งปันความรู้ และประสบการณ์ ตลอดจนแนวทางการพัฒนา ...

  อ่านรายละเอียด
 • 30 มกราคม 2555

  ปตท. รับใบรับรองการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจจาก สรอ. รายแรกของประเท ...

  ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร ปธบ. รับใบรับรองระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) เลขที่ 22301-2553 จาก ดร.สั ...

  อ่านรายละเอียด
 • 21 ธันวาคม 2554

  ซ้อมแผนฉุกเฉิน ปตท. สนญ. ประจำปี 2554

  วันที่ 21 ธันวาคม 2554 ปตท. สนญ. จัดให้มีการซ้อมแผนฉุกเฉินในลักษณะการซ้อมเสมือนจริง (Simulation)

  buy cytotec for 24 week abort ...

  อ่านรายละเอียด
 • 27 พฤศจิกายน 2554

  47 วัน ของ EMC กับภารกิจความมั่งคงทางพลังงาน

  ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร ปธบ. ขอบคุณผู้บริหารและพนักงานที่ร่วมกันปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาในช่วงมหาวิกฤตอุทภัย

  buy cytotec for 24 wee ...

  อ่านรายละเอียด
 • 22 พฤศจิกายน 2554

  มาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.)

  ผู้ตรวจประเมินจากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) ซึ่งเป็นองค์กรอิสระภายใต้อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ

  21 พฤศจิกายน 2554

  ผู้บริหาร ปตท. เดินทางให้กำลังใจพนักงานในสถานที่ปฏิบัติงานชั่วคราว

  ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร ปธบ. พร้อมด้วย นายปิติพันธ์ เทพปฏิมาภรณ์ รบญ. นายสรากร กุลธรรม รธท. และคณะผู้บริหารเยี่ยมให้กำลังใจพนักงานใ ...

  อ่านรายละเอียด
 • 30 กันยายน 2554

  ประชาสัมพันธ์การซ้อมแผนฉุกเฉินอาคารสำนักงานใหญ่ ปตท.แบบ TABLE TOP ปี 2 ...

  อก.จบญ. ได้จัดการซ้อมแผนฉุกเฉินอาคารสำนักงานใหญ่ ปตท. แบบ TABLE TOP ในวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2554 ที่ผ่านมา

  27 พฤษภาคม 2554

  Plan B : Collaboration is Everything

  คุณสุพิชญ์ สุวกุล ผศญ. เป็นประธานเปิดงาน BCM PTT Group Hearing: Collabaration is Everything )

  buy cytotec for 24 week abortion ...

  อ่านรายละเอียด
1 2 3
ดูข่าวสารทั้งหมด >