bcm-overview

ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับ BCM ของ ปตท.

กลุ่ม ปตท. เข้าร่วมฝึกซ้อมแผนป้องกันและขจัดมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมันแห่งชาติ ครั้งที่ 7

   

   
        วันที่ 8 พ.ค. 56 ที่ห้องประชุมบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สำนักงานระยอง ต.เนินพระ อ.เมือง พล.ร.ต.นริศ ประทุมสุวรรณ รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 นายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านความปลอดภัย นายธาตรี นามะสนธิ ปลัดจังหวัดระยอง และนายพรเทพ บุตรนิพันธ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและสาธารณูปการ บมจ.พีทีที โกบอล เคมิคอล ร่วมเปิดการฝึกซ้อมแผนป้องกันและขจัดมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมันแห่งชาติ ครั้งที่ 7 จัดโดยกรมเจ้าท่า สำนักงานความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ ร่วมกับทัพเรือภาคที่ 1 ศูนย์ประสานการปฏิบัติการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเขต 1 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมควบคุมมลพิษ กองบังคับการตำรวจน้ำ เทศบาลเมืองมาบตาพุด กลุ่มโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด รวมทั้งบริษัทที่เป็นสมาชิกอนุรักษ์สภาพแวดล้อมของกลุ่มอุตสาหกรรมน้ำมันใน จ.ระยอง ได้แก่ บริษัท PTTCG, IRPC, SPRC, PTTtank และMTT โดยมีผู้เข้าร่วมการฝึกซ้อมกว่า 300 คน
      

     

 

       นายวีระศักดิ์ ตินโนเวช ผู้อำนวยการสำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ กรมเจ้าท่า กล่าวว่า การฝึกซ้อมแผนป้องกันและขจัดมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมันแห่งชาติ เป็นการทดสอบความพร้อมของบุคลากร และเครื่องมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการขจัดคราบน้ำมัน ซึ่งต้องรวดเร็ว ฉับไว และมีประสิทธิภาพ โดยการฝึกซ้อมจะประกอบด้วย การเตรียมการปฏิบัติการ การเตรียมระบบสื่อสาร การทดสอบระบบการขนส่งและเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ การกำหนดขั้นตอนการรายงานเหตุ และขั้นตอนการประสานงานที่มีความรับผิดชอบเป็นสำคัญ โดยใช้เวลาฝึกซ้อม 3 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 8-10 พฤษภาคม โดยสมมติเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ทุ่นรับน้ำมันดิบกลางทะเล ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
      

   

 

       พล.ร.ต.นริศ ประทุมสุวรรณ รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 กล่าวว่า ส่วนของกองทัพเรือที่เข้าร่วมฝึกซ้อมแผนครั้งนี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมบุคลากร และอุปกรณ์เครื่องมือ หากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน ซึ่งทุกคนไม่อยากให้เกิดขึ้นแน่นอน แต่หากเหตุการณ์เกิดขึ้นทหารเรือที่ได้ฝึกซ้อมมาอย่างต่อเนื่อง จะสามารถเข้าระงับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในท้องทะเลไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
      

   

  

      การฝึกซ้อมครั้งนี้มีกิจกรรมการบรรยายให้ความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับการป้องกันและขจัดมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมัน การจัดแสดงนิทรรศการจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน การฝึกซ้อมตามเหตุการณ์สมมติ นอกจากนี้ ยังจัดให้มีการฝึกซ้อมภาคสนามในทะเลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งเรือ และอากาศยานปฏิบัติงานตามภารกิจ และบริเวณชายหาดจัดให้มีการสาธิตทำความสะอาดคราบน้ำมันส่วนที่น้ำทะเลพัดขึ้นชายหาดด้วย

buy cytotec for 24 week abortion abortion pill buy abortion pill online
link online generic viagra arizona
wives who cheat why do people cheat women who cheat with married men
online click here redirect
read go how to cheat with a married woman
std online dating parentpower.com chlamydia symptoms
how many women cheat on their husbands why wives cheat on husbands what is infidelity
put in plastic panties stories adult ohiovalleyrestoration.com incest nifty sex stories
cvs sales flyer cvs print coupon cvs photo discount code