bcm-overview

ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับ BCM ของ ปตท.

ปตท. เปิดศูนย์บริหารสถานการณ์พลังงานรองรับความต้องการตลอดช่วงแหล่งเยตากุนปิดซ่อมต้นปี 2557

 

     ตามที่สหภาพเมียนมาร์ (พม่า) แจ้งเปลี่ยนกำหนดการหยุดส่งก๊าซเพื่อหยุดซ่อมบำรุงตามแผนงาน เป็นเวลา 15 วัน จากเดิมวันที่ 25 ธ.ค. - 8 ม.ค. มาเป็นระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม 2556-14 มกราคม 2557 นี้  ส่งผลกระทบให้มีปริมาณก๊าซธรรมชาติที่หายไปประมาณ 1,100  ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน ซึ่งอาจส่งผลต่อการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าฝั่งตะวันตก และการใช้พลังงานของประชาชนในช่วงปีใหม่

 

    

 

     เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมปตท. เปิดศูนย์ติดตามสถานการณ์การหยุดจ่ายก๊าซ ธรรมชาติอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2556 โดยจัดตั้ง "คณะผู้อำนวยการศูนย์ติดตามสถานการณ์การหยุดจ่ายก๊าซธรรมชาติ จากสหภาพเมียนมาร์ (Red Alert)" เพื่อรองรับต่อสถานการณ์ โดยมีคุณชาครีย์ บูรณกานนท์, รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ เป็นหัวหน้าคณะฯ จัดให้มีการประชุมผ่านระบบสื่อสารและวีดิโอทางไกลเชื่อมต่อกับโครงข่ายระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติและโรงแยกก๊าซธรรมชาติทั่วประเทศ รองรับการติดตามข้อมูลของกระทรวงพลังงาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้มีการประสานงานอย่างใกล้ชิดโดยตลอดเพื่อให้มั่นใจว่าผู้ใช้ก๊าซฯ ทั้งภาคไฟฟ้า ภาคอุตสาหกรรม และภาคขนส่ง จะมีเชื้อเพลิงรองรับความต้องการใช้ตลอดช่วงเวลาดังกล่าวอย่างเพียงพอ

 

    

 

     นอกจากนี้ปตท. ยังได้เตรียมสำรองน้ำมันเตา น้ำมันดีเซล ก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) และเรียกรับก๊าซธรรมชาติจากผู้ผลิตทั้งในอ่าวไทยและบนบกอย่างเต็มที่ โดยเตรียมปรับกระบวนการทำงานของโรงแยกก๊าซธรรมชาติ เพื่อควบคุมคุณภาพก๊าซฯ ให้เหมาะสมกับผู้ใช้งาน เนื่องจากต้องบริหารการจ่ายก๊าซฯ ที่ผลิตได้จากฝั่งตะวันออก (อ่าวไทย) มาให้กับผู้ใช้ฝั่งตะวันตก (สหภาพพม่า) เป็นการทดแทนชั่วคราวอีกด้วย
 

     

 


      ในส่วนผู้ใช้ NGV ปตท.ได้เพิ่มปริมาณการจัดส่งก๊าซฯ ไปยังสถานีบริการ NGV บนเส้นทางสายหลัก เพื่อรองรับการให้บริการแก่ผู้เดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่ ซึ่งสถานีบริการ NGV ทุกแห่งพร้อมให้บริการแก่ผู้ใช้รถ NGV อย่างเต็มที่ อย่างไรก็ดี เนื่องจากสถานีบริการ NGV ส่วนใหญ่ตั้งอยู่นอกแนวท่อส่งก๊าซฯ ซึ่งจำเป็นต้องขนส่งก๊าซฯ ด้วยรถขนส่งจากสถานีจ่ายก๊าซฯ หลักมาให้บริการ ซึ่งต้องใช้เวลาในการเดินทางขนส่ง อาจส่งผลต่อการให้บริการ ในบางเวลา ปตท.จึงใคร่ขออภัยล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้ ทั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ PTT Contact Center โทร.1365 ตลอด 24 ชั่วโมง

buy cytotec for 24 week abortion abortion pill buy abortion pill online
buy abortion pills online website ordering abortion pills to be shipped to house
pill for abortion online read here abortion pills online
how to get viagra canada where to buy viagra safe read
link go dating for married men
wives who cheat how many women cheat on their husbands women who cheat with married men
can birth control terminate a pregnancy where can you get an abortion machine vacuum aspiration
i love my boyfriend but i cheat open my boyfriend cheated
women cheat because why husbands cheat marriage affairs